Büyükada'da ruam hastalığı görülen 81 atın öldürülmesinden sonra gündeme gelen ruam hastalığı nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri nelerdir?

Ruam hastalığı nedir? Kimlerde görülür?

Adalar Kaymakamlığı tarafından Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen atlardan 81 tanesinin öldürüldüğü açıklandı. İnsanlara ve diğer hayvanlara bulaşabileceğinden dolayı hayvanlarda tedavisi yapılmadığı belirtilen ruam hastalığı nedir? Belirtileri ve korunma yolları nelerdir?

Adalar'da iki yıl sonra yeniden görülen Ruam hastalığına ilişkin yapılan resmi açıklamaya göre; 81 at öldürüldü. Ruam hastalığı insanlara ya da diğer hayvanlara da bulaşabileceğinden hayvanlar tedavi edilmeden öldürülüyor.

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut veya kronik seyirli hastalığıdır. Sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilen Ruam; insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda da görülen hayvansal kaynaklı bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Hastalığın etkeni Pseudomonas mallei’dir. Etkenin; fiziksel (ısı, ışık, kuruma) ve kimyasal ( dezenfektanlar ) maddeler ile antibiyotikler, sülfonamid ve çeşitli ilaçlara karşı direnci zayıftır. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.

RUAM HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLEBİLİR?

Ruam hastalığı atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut seyreden bir hastalıktır. İnsanlar hastalığı infekte hayvanlarla temas sonucu alırlar. Hayvanat bahçesindeki kedi, köpek, aslan, kaplan vs. hayvanlar enfekte at eti yemekle hastalığı alabilirler. Sığır ve domuzlar, kanatlılar bu hastalığa karşı dirençli kabul ediliyor. Ruam, Kuzey Amerika, Batı ve Orta Avrupa’da ortadan kaldırılmıştır ancak Doğu Avrupa ve Asya'da hala görülüyor. Enfekte hayvanlar hastalık kaynağı ve mikrop taşıyıcısı olması bakımından çok önemlidir. Bu hayvanların özellikle burun akıntılarıyla deri lezyonlarından gelen irinlerle, çok sayıda mikrop çevreye bulaşır. Bulaşık su, yem, ot alınmasıyla (indirekt) sindirim sistemi yoluyla mikroplar vücuda girebilecekleri gibi yaralanmış deri ve mukozaların enfekte materyal ile direk teması sonu ve nadiren de damlacıkla enfeksiyon alınabilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık başlıca 3 belirti gösteriyor:

  • Burun ruamı: Kanlı bir akıntı, burun mukozasında ilk önce nodüller görülür daha sonra bunların açılmasıyla ülserler meydana gelir. Çene altı lenf yumruları büyümüş, sıcak ve ağrılıdır.
  • Deri ruamı (farcy): Genellikle bacakların deri altı lenf yolları şişer, üzerlerinde ilk önce nodüller daha sonra ülserler oluşur.
  • Akciğer ruamı: Çok yavaş seyreder. Bazen aylar alır. Solunum sistemine ait semptomlar görülür, tüberküloz ile karışır.

HASTALIK NASIL TEŞHİS EDİLİYOR?

Bulaşıcı olması nedeniyle otopsi yasak olduğundan teşhiste serolojik ve allerjik testler uygulanıyor.

RUAM HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Ruam hastalığının yayılmasında taşıyıcıların, sürüye kontrolsüz alınan hayvanların, infekte hayvanların, hayvan nakliyatının, sergi, panayırların ve hayvan alım satımlarının önemi fazladır. Ahıra kontrolsüz hayvan sokulmamalıdır. Hayvanlar belli aralıklara allerjik ve serolojik testlere tabi tutularak infekte veya taşıyıcılar ayıklanmalıdır.