Sağlık Bakanlığı, Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının kullanımına ilişkin güncellemeye gitti.

Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs ilacı kullanımına güncelleme

Sağlık Bakanlığı ‘Covid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi’nde molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının kullanımına ilişkin güncelleme yapıldı.

Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının kullanımını çeşitli kronik hastalıklar, kalp krizi, inme geçirenler, alzheimer, morbid obezite ve down sendromu gibi grupları da kapsayacak şekilde genişletti.

Bu kapsamda, 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilere verilen ilacın kullanımı, dünyadaki gelişmeler ve bilimsel çalışmaların verileri ışığında farklı hasta gruplarını içine alacak şekilde genişletildi.

İLACIN KULLANILACAĞI YENİ HASTA GRUPLARI

Buna göre, Molnupiravir etken maddeli ilaç, aşılama durumuna bakılmaksızın, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Covid-19’a ilerleme açısından yüksek riskli, 18 yaş üstündeki şu hasta gruplarında da kullanılacak:

“Otoimmun, inflamatuar veya malign hastalıkları nedeniyle tedavi görenler, karaciğer sirozu olanlar, diyalize giren kronik böbrek yetersizliği hastaları, down sendromlu kişiler, orak hücreli anemisi olanlar, uç organ hasarı gelişmiş diabetes mellituslu kişiler, kalp krizi (myokard infarktüsü) geçirmiş hastalar, inme geçirenler, multipl skleroz, motor nöron hastalıkları, myastenia gravis, Huntington, alzaymır gibi beyin ve sinirleri etkileyen hastalıklar, morbid obez hastalar, evre 3 ve evre 4 kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, amfizem.”

Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı ilk olarak “primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar ve AIDS hastaları” için başlatılmıştı.

İlaç, Covid-19 geçiren, 65 yaş üstü ile söz konusu hastalıkları bulunan 18 yaş üstündeki kişilere ücretsiz ulaştırılıyor.