birgün

20° KAPALI

ÇALIŞMA YAŞAMI 19.02.2021 04:00

Sağlık nedenlerimi bahane edip işten çıkarmayı düşünüyorlar

Soru: İş yerindeki çalışma şartlarından kaynaklı el kol ve bileklerimde kavrama hareketlerimde kısıtlama yaşadım. Yaklaşık 8 yıldır çalışıyorum rahatsızlıklarım çalışmamın yaklaşık 5’inci yılında başladı. Meslek hastalıkları polikliniğinden el ve bilek kavramlarında hareketlerimde sıkıntı var işyeri hekimi ve vardiya amirinin belirleyeceği istasyonlarda çalışması uygundur denilerek bir rapor düzenlendi. 20 çalışma istasyonundan 10 tanesinde sorunsuz çalışabiliyorum buna rağmen benim çalışabileceğim bölümler belirlenmeden sağlık nedenlerimi bahane ederek işten çıkarmayı düşünüyorlar. Çıkış yasağından dolayı istifa et ya da seni ücretsiz izne çıkaracağız denilerek baskı uyguladılar. Ben kabul etmeyince insan kaynakları beni ücretsiz izne çıkardı, yasak bitince de çıkışımı verecekler. Bu nedenden dolayı çıkarılırsam ne gibi haklarım olur? Maddi, manevi tazminat hakkım var mı? Nasıl bir yol izleyeyim?

Cevap: Hemen belirtmeliyiz ki iş hukukunda fesih (işten çıkarma) son çaredir. Bu şu anlama geliyor: Bir işçiyi işten çıkarmadan önce tüm alternatifler denenmeli ve ancak hiç bir istihdam şansı söz konusu değilse fesih son çare olarak uygulanmalıdır.

Benzer bir olayda yüksek yargı sağlığa bağlı sebeplerle görevinde yetersiz olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan bir işçinin açtığı işe iade davasında işverenin feshini geçersiz bulmuş ve yerel mahkemenin verdiği işvereni haklı bulan kararı bozmuştur. Yargıtay bu olayda aşağıda özetini sunduğumuz bozma gerekçelerine dayanmıştır;

“Genel tarama testleri sırasında ortaya çıkan sonuçlara ve davacının kaza yapma sıklığına göre işyerinde şoför olarak çalıştırılması doğru olmaz. Ne var ki, davalı işveren çok sayıda işçinin çalıştığı bir kamu kurumu olup davacının eğitim durumu ve tecrübesine göre başka bir birimde çalıştırılmasının mümkün olup olmadığı araştırılmadan sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Davacının iş sözleşmesi, görevinin gerektirdiği nitelikleri taşımaması sebebiyle feshedilmiş olmakla, belirtilen fesih şekline göre feshin son çare olması ilkesinin değerlendirilmesi gerekir. ( Y. 9. HD. 12.06.2007, 8740/18743 sayılı kararı )

İşyerinizde sizin mevcut sağlık koşullarınıza uygun başka alternatif işler varken bunların düşünülmeyerek direkt olarak fesih uygulanması işe iade davası açmanıza mesnet oluşturur. Yani siz bu tür bir fesih karşısında işe iade davası açabilirsiniz. Ayrıca rahatsızlıklarınızın mevcut işinizden kaynaklandığı yani meslek hastalığı olduğunun saptanması koşulunda yine tazminat hakkınız söz konusu olabilir. Tüm bunlar için bir avukatla görüşerek birlikte hareket etmeniz daha sağlıklı sonuç almanızı sağlayacaktır.

SİGORTANIZ SONLANDIRILMIŞ DEDİLER ÜCRET ÖDEDİK

Soru: Bu ay işten ayrıldım. Dün eşim rahatsızlandı hastaneye gittik ve ‘sigortanız sonlandırılmış’ dendi ve ücreti normal ödedik. Üç ay devam etmesi gerekmiyor mu?

Cevap: Bir sigortalı işten ayrıldığı tarihten önceki son 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödemişse 100 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bu aynı zamanda sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları içinde geçerlidir. Siz sorunuzda işten ayrılma tarihinizden önceki prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. Şayet prim ödeme gün sayınızda eksik yoksa sizden bir bedel talep edilmemesi gerekirdi.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol