birgün

26° AÇIK

GÜNCEL 16.07.2021 14:39

Sağlıkçılar değişen yönetmeliği kabul etmiyor

Sağlık emekçileri Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin değişmesiyle ilgili açıklama yaparak, aile hekimliği çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi

Sağlıkçılar değişen yönetmeliği kabul etmiyor

BİRGÜN EGE

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin değişmesiyle ilgili Aydın Tabip Odası, Aydın Aile Hekimleri Derneği (AYAHED), Genel Sağlık İş Aydın Şubesi ve SES Aydın Şubesi ortak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, aile hekimliğiyle yayınlanan son yönetmeliğin şimdiye kadarki kararların doruk noktası olduğu belirtilirken, “Aile hekimlerinin eskiden il valiliği ile yaptıkları sözleşme ve fesih yetkisi, il sağlık müdürlüklerine devredildi. Zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmış oldu. Pandemi döneminde dahi kesintisiz devam eden sağlıkta şiddet olgusuna karşılık ilgili yönetmeliğinin 40. maddesinde ‘Görev yerinde kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya tehdit etmek 50 ceza puanı’ ile cezalandırılır denilerek tam bir kölelik düzeni dizayn edilmektedir” denildi.

Covid-19 olan aile hekimlerinin karantinada oldukları günlerin ücretleri kesildiği ifade edilen açıklamada, “Aile hekimliği sisteminde bugüne kadar yapılan değişikliklerin hiçbiri ne toplum sağlığını öncelemiş nede çalışanların memnuniyeti önemsemiştir. Sistemde var olan aşılar, mobil sağlık hizmetleri, çocuk, bebek ve gebe izlemleri ve birçok angarya işe ek olarak da COVID- 19 aşı uygulamaları da eklenince hem aile hekimleri hem de aile sağlığı çalışanları tükenmişlik ve çaresizlik içerisine girmiştir. Buna rağmen, burada bir başarı hikâyesi ve çabası varsa o da kesinlikle sağlık emekçilerinin kendi başarıları ve çabalarıdır” ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANS KAYGISI OLMADAN SAĞLIK HİZMETİ İSTİYORUZ

Açıklamada talepler şu şekilde sıralandı:

“-AH ve AÇS sözleşmeleri "toplu sözleşme" kapsamında değerlendirilip, ilgili meslek ve sivil toplum örgütlerinin dâhil olduğu görüşmeler aracılığıyla gerçekleştirilmelidir, sözleşme dönemlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları söz sahibi olmalıdır.
-Nüfusa ve performansa dayalı sağlık hizmeti yerine, sağlık hizmetinin niteliğini bozmayacak hususlarla ücret kesintisi, performans kaygısı olmadan sağlık hizmeti vermek istiyoruz.
-ASM ve TSM’lerdeki görev tanımı belirsizliğinden kaynaklanan sıkıntılar giderilmeli, iş yükünün azaltılması ve çalışan sayısının artırılması, ayrıca kadrolu istihdamı yaratılmalıdır. Kadrolu ikinci bir AÇS istihdamı her birim için planlanmalıdır; Kamu dışı ve taşeron çalışanlar kadroya alınmalıdır, aile sağlığı merkezlerine yeterli istihdam yaratılması sağlanmalıdır.
-ASM de çalışan emekçilerin senelik, hastalık ve Sendika izinlerinin kullanımında izni kullanan kişinin kendi yerine birini bulma şartı kaldırılmalı ve hiçbir ücret kesintisi yapılmamalıdır.
-Aile hekimi ve aile sağlığı çalışan emekçilerinin (kadın) gebelik ve emzirme izinleri 4/B ve diğer kadrolarda yer alanlar için 4/A’ya tabi sağlık emekçileri için yapılan düzenlemeye eşitlenmelidir.
-Hem toplum sağlını, hem sağlık çalışanını gözeten sağlık politikalarının geliştirilmesini istiyoruz."

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol