birgün

13° AÇIK

Sağlıkçılar hakları için nöbete başladı

Sağlık emekçilerinin özlük haklarıyla ilgili düzenleme bu ay Meclis’e getirilecekti ama getirilmedi. Sağlık örgütleri tüm yurtta ‘Beyaz Nöbet’ başlattı. Nöbet 10 gün sürecek. Talep karşılanmazsa 8 Şubat’ta G(ö)REV var.

GÜNCEL 27.01.2022 07:15
Sağlıkçılar hakları için nöbete başladı
Abone Ol google-news

HABER MERKEZİ

Sağlık emekçileri, özlük haklarının iyileştirilmesine dönük yasa teklifinin Meclis’e getirilmesi için dün ‘Beyaz Nöbet’ başlattı. Nöbet, 4 Şubat’a kadar sürecek. Sağlıkçılar, taleplerinin karşılanmaması durumunda 8 Şubat’ta iş bırakacak.

Hekimlerin ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme öngören yasa teklifi, aralık ayında ‘hekimlere müjde’ olarak duyurulmuş, hızla Meclis’e getirilmiş ve aynı hızla geri çekilmişti. Teklifin yalnızca hekimleri değil, tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde genişletileceği ve ocak ayında Meclis gündemine getirileceği duyurulmuştu.


Ancak bu söz tutulmadı. Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın (Dev Sağlık-İş) da aralarında olduğu sağlık emek ve meslek örgütleri, 20 Ocak’ta yeni eylem programını açıkladı. Açıklamada, “26 Ocak-4 Şubat arasında Beyaz Nöbet’teyiz! Yasal düzenlemeler yapılıp hakkımız verilmezse 8 Şubat’ta Beyaz GöREV’deyiz!” ifadeleri kullanıldı.

MECLİS’E GETİRİN

Beyaz Nöbet, dün tüm yurtta hastane önlerinde yapılan basın açıklamalarıyla başladı. İstanbul’da aralarında İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve İstanbul Eczacı Odası’nın aralarında olduğu 9 sağlık örgütü, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Mersin’de ise Tabip Odası, Dişhekimleri Odası, Aile Hekimleri Derneği’nin de aralarında bulunduğu 6 örgütten emekçiler, Mersin Şehir Hastanesi önünde eylemdeydi.

Bu eylemlerde yapılan ortak açıklamada, sağlık alanının bile isteye çökertildiği, sağlık emekçilerinin haklarının sürekli geriletildiği, sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir günün bile geçmediği belirtildi. Yetersiz istihdam ve kışkırtılmış sağlık talebi karşısında sağlık emekçilerinin tükendiğine de vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bizler artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Sorunlarımızın sağlık sisteminden kaynaklı olduğu aşikâr. Sağlığa, emeğe ayrılmayan bütçe sağlıksızlığın en büyük kaynağı. Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Bu nedenle sağlık emek meslek örgütleri olarak bir mücadele programı başlatıyoruz. İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan, tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ediyoruz.”

8 ŞUBAT’TA G(ö)REVDEYİZ

Yasa teklifinin kapsayıcılığı artırılarak derhal Meclis’e getirilmesi gerektiğini belirten sağlık emekçileri, “Düzenleme Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında NÖBETTE olacağız. Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı G(ö)REV’inde olacağımızı ve gerekirse süresiz olarak G(ö)REV’e hazır olduğumuzu buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz” dedi. Emekçiler ayrıca, şubatın ikinci haftası itibarıyla Sağlık Meclisleri kuracaklarını, işyerlerinde bir araya geleceklerini, üç büyük şehirde ve Diyarbakır'da Büyük Sağlık Buluşmaları gerçekleştireceklerini duyurdu.

***

Yaşatmayı da direncimizle kazanmayı da biliriz

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, dün hekimlere seslenen bir mektup yayımladı. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sürecin ötelenmeye, tasarının unutturulmaya, bizlerin talep etmekten vazgeçirilmeye çalışıldığının farkındayız. Ancak biz haklarımızdan asla vazgeçmeyen bir örgütüz. Yaşatmayı bildiğimiz kadar önlüğümüzün beyazıyla aydınlatmayı, direncimiz ile kazanmayı da biliriz.”

***

Sağlık emekçileri ne istiyor?

Tüm yurtta hakları için Beyaz Nöbet başlatan sağlık emekçilerinin taleplerinden bazıları şöyle:

• Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,
• Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,
• Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması,
• Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,
• COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,
• Etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, güvenli işyerleri planlanması,
• 2021 Temmuz ayında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin acilen kaldırılması,
• Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol