birgün

26° AÇIK

Sağlıkçılar isyanda

Hekimler ve sağlık emekçileri bugün tüm yurtta emeğin ucuzlamasına, sağlığın piyasalaştırılmasına ve halkın sağlık erişiminin kısıtlanmasına karşı greve çıkacak. Tıp öğrencileri de dersleri boykot ederek destek verecek.

ÇALIŞMA YAŞAMI 15.12.2021 08:52
Sağlıkçılar isyanda
Abone Ol google-news

EMEK SERVİSİ

Hekimler ve sağlık emekçileri yoksullaşmaya, ağır çalışma koşullarına, sağlığın piyasalaştırılmasına ve iktidarın çalışanlar arasındaki iş barışını bozmaya yönelik girişimlerine karşı bugün tüm yurtta Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde grev yapacak. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın örgütlü olduğu tüm sağlık kuruluşlarında acil hizmetler dışında işler duracak.


UMUDU BÜYÜTECEĞİZ

TTB yaptığı çağrıda yurttaşlara seslenerek “Sizlerden, acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz” ifadelerine yer verdi.

TTB tarafından yapılan açıklamada grevin gerekçesi şöyle anlatıldı: “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çökertilen sağlık sistemi artık devam ettirilemez bir hâl aldı. Koronavirüs salgını, hem sizlere hem de bizlere mevcut sağlık otoritesinin, toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha gösterdi. Sağlık sisteminin artık sağlık değil sağlıksızlık ürettiğini uzun süredir dile getirmemize rağmen hiçbir adım atılmadı. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz. Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi.”

İTİRAZIMIZ VAR

Emeğin yok sayıldığına değinilen açıklamada “Alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var” dendi. Sağlık emekçilerinin tükendiği, mesleğinin değersizleştirildiği, emeğinin görmezden gelindiği hatırlatılan açıklamada grevin aynı zamanda halkın nitelikli sağlık hizmetine ücretsiz erişiminin kolaylaşması ve toplum sağlığı için yapıldığı belirtildi. Açıklamada grevin her yaşta acil hastaları, diyaliz hastalarını, gebeleri, kanser hastalarını, yoğun bakım hastalarının bakımını, Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvuruları etkilemeyeceği ve poliklinik ve klinik tedavilerine devam edileceğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: “Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez."
TTB Genel Başkanı Şebnem Koru Fincancı ise doktorlara grevin şu nedenlerle yapıldığını söyledi:

Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.

Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.
Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.

Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir.

Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 3 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi; ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Sağlık meslek örgütleri grev öncesinde İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi. Açıklama metnini İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Pınar Saip okudu. Saip, ‘’Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık hakkımız için birlikte olalım. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmeniz içindir. Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin’’ çağrısında bulundu.
Saip sözlerini şöyle tamamladı: “İktidar bilmedir ki; taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme yapılmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir.’’

***

Birlikte güçlüyüz ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz

Sağlık emek meslek örgütleri, TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa içinde bulunan, sağlık emekçilerinin özlük haklarını ilgilendiren ve geri çekilen yasa tasarısına ilişkin ortak açıklamada bulundu. Açıklamada konuşan SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, “TBMM’de tozlanmaya bırakılan tasarının yeniden düzenlenerek, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde ücretlerde en az yüzde 150’lik bir iyileştirme sağlanmasını istiyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz ve haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Sağlığa erişimin eşit ve adil olmadığı bozuk sistemin sona ermesi gerektiğini belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi koşullarında canlarından ve sağlıklarından olan biz sağlık emekçilerine verilen sözler tutulmamıştır. Kamuoyunda algı yönetimiyle fazla ödeme yapılacakmış açıklamaları yapanlar halkı aldatmaktadır. Sağlık emekçilerinin gelirleri artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüştür. 2004 yılından bu yana TÜİK’in enflasyona ilişkin veriler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu enflasyon rakamlarına göre yapılan zamlar bizleri hayat pahalılığıyla baş edemez hale getirmiştir. Artık ‘Geçinemiyoruz’ diyoruz ve ücretlerimizde iyileştirme bekliyoruz.”

***

Sağlık sistemi de iktidar gibi krizde: Hükümet istifa

Sağlık emekçilerinin grevinde SOL Parti de destek vereceğini açıkladı. SOL Parti tarafından yapılan açıklamada sağlık hizmetindeki sorunları dikkat çekilerek şöyle dendi: “İki ay önce dövizdeki kur artışıyla başlayan ilaç krizi derinleşti. İlaçta da dışa bağımlı politikalar nedeniyle en temel ilaçlar dahi eczanelerde yok. Hayat pahalılığı, her geçen saniye zam fırtınasıyla emekçi halkı kasıp kavururken, barınma, beslenme, ısınmaya erişemeyen, tüm hastalıklara açık hale getirilen halk, hastalandığında ise hem teşhis, hem tedaviye erişemez hale getirildi. Çünkü ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında piyasalaştırma politikaları iflasta.”
Sağlık emekçilerinin sorunlarının hatırlatıldığı açıklamada “Sağlık alanındaki piyasacı, performansa dayalı, ekip hizmeti anlayışını ve iş barışını bozan iktidar bir avuç sermaye kazansın diye halkı hastalandırıyor. Sağlık sistemi de iktidar gibi kırmızı alarmda. Hükümet istifa.” ifadelerine yer verildi.

***

Tıp fakültesi öğrencilerinden boykotlu destek

Sağlık emekçilerinin bugün yapacağı greve, tıp öğrencileri de boykotla destek olma kararı aldı. TTB Tıp Öğrenci Kolu, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Özgür, özerk, eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri için mücadeleyi yükseltiyoruz. TTB'nin grev çağrısına biz de katılıyor, tıp öğrencileri olarak dersleri boykot ediyoruz.”

” Tıp öğrencileri taleplerini şöyle sıraladı:

Nitelikli tıp eğitimi sağlansın.
Pandemi sırasında ve pandemi sonrası tıp eğitiminde yapılan düzenlemelerin objektif değerlendirilsin.
Öğretim eksikliklerinin giderilsin.
İntörn hekimlerin görev tanımının netleştirilsin ve ucuz iş gücü olarak görülmesin.
İntörn hekimler en az asgari ücret ve sigorta ile çalıştırılsın.
Sağlıkta şiddet detaylıca ele alınsın ve gerekli yaptırımlar uygulansın.
İnsancıl çalışma ve dinlenme süreleri sağlansın.
Emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ücret sağlansın. geleceğimize sahip çıkmak için mücadeleyi bugünden yükseltiyoruz.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol