Saldırılara sessiz kalmayacağız

02.12.2018 10:11 SİYASET
TTB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan yol haritasında şu ifadeler öne çıktı: “Hekimlik ve insanlık değerlerine müdahalelere sessiz kalmayacağız”

BirGün Ankara​

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu, merkez konsey üyelerinin, 27 tabip odası yöneticilerinin, TTB’nin kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcilerinin katılımıyla toplanarak bir yol haritası hazırladı. TTB, hekimliği sınırlayan sağlık torba yasasına ilişkin mücadeleyi önüne hedef olarak koydu.

TBMM’de yasalaşan kısıtlamaların kaldırılması talep edilen toplantıda, “Bu yasa ya da çıkarılacak herhangi bir yasa ve yönetmelik ile hekimliğin sınırlarının, çalışma koşullarının siyasal zeminde belirlenmesini kabullenmeyeceğimizi, bu tür kısıtlamalara kararlılıkla karşı duracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” denildi.

“Bu başhekimler sopalık” diyebilen TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız’ın istifaya çağrıldığı toplantıda alınan kararlar özetle şöyle:

♦ “Şiddeti önleme yasası”nı çıkarmayan hükümet üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere, tüm milletvekillerini, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti engelleyecek etkili bir yasal düzenleme için harekete geçmeye bir kez daha çağırıyoruz.


♦ Torba yasadaki 5. maddeyi insanlık ve hekimlik değerlerine büyük bir saldırıdır. TTB’nin ve hekimlerin bu yasaya karşı mücadelesi devam edecektir.

♦ Hükümet TTB ve tabip odalarını güçsüzleştirme girişimlerine torba yasa ile devam etmiştir. Hekimler bu kötü niyete, TTB’ye ve tabip odalarına bağlılıklarını gün be gün artırarak karşılık vermektedir. TTB ve tabip odaları hekimlerin vazgeçilmez meslek örgütüdür; bunu hiçbir politik müdahale engelleyemeyecektir.

♦ TBMM’de kabul edilen torba yasa hekimliği ve hekimlik eğitimini hedef alan, sağlığın piyasalaşmasında önemli yer tutan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne ve şehir hastanelerine birçok avantaj getirirken, aile hekimlerinin haklarını kısıtlamıştır. Bu uygulamalara karşı mücadelemize devam edeceğiz.

♦ Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesi sağlıktaki eşitsizlikleri ve cepten harcamaları daha da arttıran, özelleştirmeci ve piyasacı bir içeriğe sahiptir. TTB ve tabip odaları halka sağlıksızlığı, hekimlere yoksulluğu ve sömürülmeyi dayatan ekonomik politikalara karşı duracaktır.

♦ Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin geçtiğimiz dönem görev yapan üyeleri hakkında “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle açılan dava 27 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da görülmeye başlanacaktır. Tabip odalarını ve hekimleri barışa, hekimlik ve insanlık değerlerine sahip çıkan TTB yöneticileriyle birlikte olmaya davet ediyoruz.