birgün

16° HAFİF YAĞMUR

KADIN 09.03.2021 13:36

Salgının yükü kadınların omzuna yüklendi

CHP tarafından hazırlanan ‘Covid-19 Salgınında Kadın Raporu’ başlıklı araştırmada kadınların maruz bırakıldığı hak ihlalleri ve çözüm önerileri sıralandı. Raporda, “Salgının yükü kadınların omzuna yüklendi” dendi.

Salgının yükü kadınların omzuna yüklendi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer-Karaca, ‘Covid-19 Salgınında Kadın Raporu’ başlıklı bir araştırma yayımladı.

Araştırmada erkek şiddetinden ev içi emeğine kadar kadınların maruz bırakıldığı hak ihlallerine dikkat çekildi. “Salgın öncesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar hak ihlalleri yaşarken, salgının yükü kadınların omuzlarına yüklendi” denilen araştırmada, şu ifadeler yer aldı:

“İstihdama katılım oranları kadınlar aleyhine düşmüş, kadınların ev içi emeğe ve çocuk, kadın, engelli, yaşlı, hasta bakım hizmetlerine ayırdığı süre erkeklere oranla çok daha fazla artmıştır. Kadınlar işsiz kalmış, temizliğe giden ev işçileri, çiçekçilik, kağıt toplayıcılığı, ücretsiz tarım işçiliği yapan kadınlar, engelli kadınlar, göçmen kadınlar başta olmak üzere düzensiz işlerde çalışan kadınlar derin yoksullukla baş başa bırakılmış, gelirlerinden olmuşlardır. Kadına yönelik her türlü şiddet artmıştır.”

KADIN YOKSULLUĞU GÖRÜNMÜYOR

Araştırmada hak ihlalleri şöyle sıralandı:

>> Cinsiyete dayalı ayrıştırılmış veri yoksunluğu
>> İstihdama katılan kadın sayısının düşmesi, kadınların istihdama katılımın ve kalıcı istihdamda kalmalarının önündeki engeller
>> Ev içi ve bakım işlerine ayrılan zamanın kadınlar aleyhine işleyen yapısı
>> Ev işleri ve bakım hizmetlerine ayrılan zamanın kadınlar aleyhine yarattığı zaman yoksulluğu
>> Kadınların haklarına erişim engelleri
>> Açıklanan ekonomik paketlerin kadınlara etkisinin hesaplanmaması
>> Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tüm sektörler ve kamu hizmetleri açısından sürmesi
>> Artan yoksulluk ve kadın yoksulluğunun görünmezliği
>> Eşit işe eşit ücrette yaşanan eşitsizlik
>> Sosyal yardım temelli sosyal politika
>> Mevzuattaki eksiklikler ve imzalanmayan uluslararası sözleşmeler
>> Düzensiz gelire sahip olan çiçekçi, seyyar satıcı, kağıt toplayıcı, ev işçilerinin, göçmen/sığınmacı, engelli, tarımda çalışan ücretsiz işçiler, mevsimlik işçiler vb. grupların özgün sorunları)

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı öncülüğünde toplanan Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri’nin yaptığı çağrı, Küresel alanda UNESCO, UNICEF, Save The Children, Girls not Brides, UNFPA ile Türkiye’de Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG Platformu), Eğitim-Sen gibi oluşumlar ile bu raporda yer verilen çalışmalardaki talepler, uluslararası kurumların raporlarında yer verdiği öneriler değerlendirilerek salgında kadınlar için atılması gerekenler şu şekilde özetlendi:

>> Covid-19 ile mücadele politikaları yoksul, engelli, risk altındaki, göçmen kadınları kapsayacak, özgü sorunlarını içeren, kesişimsel bir şekilde bütün insanların iyi olma halini merkezine almalı
>> Cinsellik ve doğurganlık sağlığı ve hakları da dahil olmak üzere herkesin sağlığını ve güvenliğini sağlamalı
>> Yeterli ve adil finansmana dayanan kapsamlı bir paradigma değişikliğini teşvik edilmeli
>> Sığınma evleri ve acil barınma ihtiyaçları karşılanmalı
>> 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin ve eksiksiz şekilde uygulanmalı
>> Kadınlara yönelik çalışmalar dijital platformlara taşınmalı
>> Kamu spotlarında haklara erişim ve salgında mücadelenin etkin duyurulması için göçmen, sığınmacı, mülteci, okur-yazarlığı olmayanlar ve engelliler düşünülerek çeşitlendirmelere gidilmeli
>> Ekonomik destekler ve sosyal yardımlar, öncelikli olarak yoksul kadınlara, şiddete maruz kalan kadınlar ve kırılgan gruplara ulaştırılmalı
>> Yerel ve ülke çapında hazırlanan acil eylem planlarında toplumsal cinsiyet bakış açısı esas olmalı
>> Kadınların üreme sağlığı ve cinsel sağlığının korunması için gerekli tedaviler ve rutin kontroller yapılmalı, sağlık hakkına erişim engelleri gecikmeksizin ortadan kaldırılmalı
>> Kadın istihdamının sağlanabilmesi için ekonomik teşvikler ve kolaylıklar getirilmeli
>> Toplumsal cinsiyete duyarlı verinin toplanarak salgın süresi ve sonrası ile ilgili politikalarda bu veriler kullanılmalı, hak örgütleriyle işbirliğine gidilmeli.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda, CHP tarafından çözüm önerileri şöyle sıralandı:

>> Merkezi ve yerel bütçede toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme adımı atılmalı
>> Aile Destekleri Sigortası hayata geçirilmeli
>> Sosyal politikalar “sosyal yardım”lar ile sınırlı tutulmamalı
>> Tüm dünyada salgınla birlikte başat tartışma konularından biri haline gelen “Temel gelir” üzerine çalışılmalı
>> Sığınma evlerinin sayıları ve var olanların kapasiteleri artırılmalı
>> Bakımevleri, kreşler, bakım kurumlarına ücretsiz erişim imkânı önceliklendirilmeli
>> Cezaevlerindeki alanlar haklara erişim engellerinin oratadan kalkacağı şekilde, çocuk dostu/kadınların ihtiyaçları temelli yapılandırılmalı
>> Kadın kooperatifleri, güvenilir gıdaya erişim yönündeki uygulamalar teşvik edilmeli
>> Dayanışma ağları ve hak temelli çalışan kadın kuruluşları desteklenmeli
>> ‘Kadın işi’, ‘erkek işi’ biçiminde şekillenmiş mesleki ayrışmaların ortadan kaldırılması teşvik edilmeli.
>> Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için siyasi partiler, sendikalar, insan hakları örgütleri ve kadın örgütlerinin talepleri periyodik olarak değerlendirilmeli, saha çalışmalarına, izleme çalışmalarına destek verilmeli.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol