birgün

24° AÇIK

ÇALIŞMA YAŞAMI 29.05.2020 14:15

Sanayi işçisi borca battı

Covid-19 salgını nedeniyle her 4 metal işçisinden 3’ü gelir kaybı yaşadı, her 2 işçiden birinin borcu arttı. Her 10 işçiden biri kirasını ödeyemedi. Bu süreçte devletten destek alabilen işçilerin oranı ise sadece yüzde 6

Sanayi işçisi borca battı

EMEK SERVİSİ

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırması, sanayi işçisinin Covid-19 salgını nedeniyle gelir kaybı yaşadığını ve daha da borçlandığını ortaya koyuyor.

Birleşik Metal-İş üyesi 948 işçi ile 14-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, metal işçilerinin yüzde 75’i, salgın sürecinde gelir kaybı yaşadığını belirtiyor. İşçilerin yüzde 92’si borcunun olduğunu, bu işçilerin ise yüzde 97’si borcunu ödemekte zorlandığını söylüyor. İşçilerin neredeyse yarısı faturalarla başa çıkamıyor, her 10 işçiden biri ise kirasını ödeyemediğini belirtiyor.

bisam-arastirmasi-iscilerin-yuzde-92-si-borclu-737343-1.

YARISINDAN FAZLASI NET GELİRİNİ ALAMADI

Araştırma kapsamındaki işçilerin yarısından fazlası (yüzde 52’si) salgın sürecinde hanehalkı gelirinin yanında net gelirinde de kayıp yaşamış. Her 10 işçiden biri, net gelirinin yalnızca yarısına kadar gelir elde edebilmiş. Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar da var.

Hanehalkı gelirlerinde yaşanan gelir kaybının nedenleri sorulduğunda, işçilerin;

■ Yüzde 46,8’i kısa çalışma nedeniyle,
■ Yüzde 31,1’i fazla mesai yapamadığı için,
■ Yüzde 17’si aile fertlerinden birinin işsiz kalması yüzünden,
■ Yüzde 14,1’i ise ek iş yapamadığından kayıp yaşadığını söylüyor. Rapora göre ek iş ve fazla mesainin bu kadar yüksek oranlarda olması, ücretlerin yetmediğinin bir göstergesi.

bisam-arastirmasi-iscilerin-yuzde-92-si-borclu-737338-1.

HER 10 İŞÇİDEN BİRİ KİRASINI ÖDEYEMEDİ

Metal işçilerinin yüzde 51’i, yani her 2 işçiden biri nisan ayında borçlarının arttığını ifade ediyor. Bu işçilerden fatura ödemekte zorlananların oranı yüzde 48. İşçilerin;

■ Yüzde 36,7’si kredi kartını,
■ Yüzde 18,6’sı tüketici kredisi borcunu,
■ Yüzde 5,7’si konut kredisi borcunu ödeyemediğini kaydediyor.

Kirasını ödeyemeyen işçilerin oranı ise yüzde 12,7.

bisam-arastirmasi-iscilerin-yuzde-92-si-borclu-737339-1.

SADECE YÜZDE 6’SI DEVLETTEN YARDIM ALDI

Araştırma kapsamında işçilere, salgın sürecinde hanehalkı dışından ayni ya da nakdi bir yardım alıp almadığı da soruluyor. İşçilerin yaklaşık dörtte üçü herhangi bir yardım almadığını beyan ediyor. Yardım aldığını beyan edenlerin oranı yaklaşık yüzde 24.

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 13’ü ailesinden yardım aldığını söylerken, yüzde 6’sı devletten, yüzde 1,4’ü belediyeden yardım aldığını ifade ediyor.

Vakıf ve derneklerden yardım aldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 2,5. Bu oranın belediyeden yardım alanların oranından fazla olması dikkat çekiyor.

bisam-arastirmasi-iscilerin-yuzde-92-si-borclu-737337-1.

İŞÇİLERE GÖRE EKONOMİK TEDBİRLER BAŞARISIZ

Peki işçiler siyasi iktidarın aldığı tedbirleri ne kadar başarılı buluyor? İşçilerin yüzde 44’ü virüse karşı alınan tedbirleri başarılı bulurken, sadece yüzde 21’i ekonomik tedbirleri başarılı bulduğunu söylüyor. Buna karşın virüse karşı alınan tedbirleri başarısız bulanların oranı yüzde 23, ekonomik tedbirleri başarısız bulanların oranı ise yüzde 47. Öte yandan işçilerin yüzde 93’ü belediyelerin yoksul ailelere sosyal yardım yapmasını doğru buluyor. İşçilerin yaklaşık dörtte üçü ise hükümetin bu konuda belediyelere getirdiği kısıtlamaların haksız olduğunu düşünüyor.

bisam-arastirmasi-iscilerin-yuzde-92-si-borclu-737348-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız