Google Play Store
App Store

Antalya Gündoğmuş’ta yangın felaketinin ardından TOKİ’nin konut inşa etmesi için Cumhurbaşkanlığı’nca verilen acele kamulaştırma kararının yürütmesi durduruldu. Danıştay, “Hukuka uygunluk yok” dedi.

Saray kararına yargıdan engel

Uğur ŞAHİN

Danıştay, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde 2021 yılındaki yangın felaketinde hasar gören evlerin yerine, bir yurttaşın arazisine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) konut yapılması için verilen acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu.

Gündoğmuş’a bağlı Ortakonuş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda geçen yıl 29 Temmuz’da başlayan ve günler sonra söndürülebilen yangında binlerce hektar ormanlık alan ile tarım arazisi ve yerleşim yeri küle döndü. En az 17 evin ciddi zarar gördüğü yangının ardından mahalle sınırları içerisindeki 114 ada, 65 parsel numaralı arazinin acele kamulaştırılmasına karar verildi. 25 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, bölgede meydana gelen yangın nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın hızlıca gerçekleştirilmesi için arazinin TOKİ tarafından kamulaştırılmasının öngörüldüğü bildirildi.

‘APARTMAN İSTEMİYORUZ’

Ancak acele kamulaştırma kararı verilen arazinin sahibi E.B. konuyu yargıya taşıdı. Başvuruda, arazinin üzerinde yangından zarar görmemiş yeni bir evin bulunduğuna dikkat çekildi, bölgede kamuya ait taşınmazların da bulunduğu belirtildi. Ayrıca yöre sakinlerinin başka bir yere taşınmak istemedikleri ve yapılacak olan site tarzı, apartman yapılaşmasının da bölgenin yapısına uygun olmadığı vurgulandı.

HUKUKA UYGUNLUK YOK

Bunun üzerine Danıştay 6’ncı Daire, 17 Mart tarihinde acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Oybirliğiyle alınan hükümde, bölgeye ilişkin onaylı imar planının bulunmadığına dikkat çekilerek, kamulaştırma kararında hukuka uygunluk bulunmadığının altı çizildi. Kararda, özetle şu ifadeler yer aldı: “Davalı idarelerden ‘dava konusu acele kamulaştırma işleminin dayanağı olan onaylı projesinin veya kamu yararı kararının’ iki kez istenilmesine rağmen bilgi ve belge gönderilmediği, dava konusu taşınmazı kapsayan alanda Bakanlıklarınca yürütülen herhangi bir imar planı ile herhangi bir kamulaştırma projesi ve/veya kararının bulunmadığı, kamulaştırma işlemlerinin ilgili idarece yapılması gerektiği, Bakanlıklarınca herhangi bir uygulama yapılmadığı ve konuya ilişkin herhangi bir evraka rastlanılmadığının belirtildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla davaya konu acele kamulaştırma kararının dayanağının bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır.”

BOŞ TAAHHÜTNAMELER

Danıştay’ın verdiği kararı değerlendiren davanın avukatlarından Mehmet Can Karagöz, “Yangın sonrası hasarlı binaların bulunduğu yerde yenilerinin yapılacağı ifade edildi. Hatta bu işlemlerin yapılması için vatandaşlardan miktar ve vade kısmı boş bulunan taahhütnamelerin imzalanması istendiği çeşitli siyasetçiler tarafından da dillendirilmiştir. Ancak bu karar idarenin önceki eylemleri ve zarar gören binaların aynı yerlerine yeniden yapılması yöntemiyle de uyuşmamaktadır. Davada bölge sakinlerinin toplu konut isteği bulunmadığına dikkat çekilmiş, bölge sakinleri arasında toplanan imzalar mahkemeye iletilmiştir. Bölge sakinlerinin tek beklentisi hiçbir komşu ve mahallelisinin hakkına zarar gelmeyecek şekilde en hızlı çözümün elde edilmesidir. Bu bakımdan Danıştay’ın kararı doğru bir çözüm elde edilebilmesi bakımından önemli görmekteyiz. Bundan sonra Danıştay’ın konu ile ilgili esas hakkındaki kesin kararı beklenecek” dedi.

AKP’li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın felaketi esnasında, skandal bir açıklama yapmıştı. Evi yanan yurttaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli ev yapılacağını öve öve anlatan Özeren, "Çok eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek" ifadelerini kullanmıştı.