Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, komisyona sundukları karşı oy yazısında, Sayıştay’a yönelik eksikliklere ve kurumun işlevsizleştirilmesine tepki göstererek “radikal reform” talebinde bulundu.

Sayıştay için ‘radikal reform’ önerisi

Hüseyin ŞİMŞEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tamamlanan 2023 Yılı Bütçe Teklifi ve Sayıştay denetimlerinin ardından Genel Kurul görüşmeleri öncesinde denetim eleştirisinde bulunan CHP, sansür vurgusu yaptı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, parti grubu adına kaleme aldıkları karşı oy yazısında, kamumun en önemli denetim kurumu olan Sayıştay’ın Düzenlilik Denetim Raporlarındaki tespitlerin birçoğunun rapor okuma komiteleri tarafından raporlardan çıkartıldığına ve raporların sansürlendiğine dair tespitlerde bulundu. Denetçilerin baskı altında çalıştığını bildiren CHP Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi bakanlıkların raporlarında müdahaleye rastlandığını ifade etti.

KOMİSYON LAĞVEDİLMELİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Sayıştay’ın da işlev kaybına uğradığı kaydedilen karşı oy yazısında, reform talebi iletilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türk Sayıştay’ının yapısında ciddi reform gerektiği herkesçe kabul görmektedir. Fakat Sayıştay reformu ancak gerçek manada bir parlamenter sistem hayata geçirilip erkler ayırımı kurumsallaştığı takdirde anlamlı olacaktır. Aksi takdirde bu günkü hükümet sisteminde bütçe hakkının etkin olmadığı ve kesin hesabın müeyyidesinin bulunmadığı bir ortamda Sayıştay’da reform yapmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Mevcut Sayıştay üyelik yapısı, şartları ve seçim usulü gözden geçirilmelidir. Raporlar Değerlendirme Komisyonunun lağvedilmesi gerekir. Kesin Hesap Komisyonunun görev, yetki ve teşkilinin anayasada ‘Bütçe’ kısmında açıkça belirtilmesi, Kesin hesap yasa tekliflerinin TBMM’ce reddi durumunda üst yöneticiler için mali, idari ve cezai sorumluluk ile Bakanlar için siyasi sorumluluğun ne olacağının anayasada açıkça düzenlenmesi gerekir.”