‘Seçmeli ders’ adı altında zorlama

Mustafa KÖMÜŞ

Okul idareleri seçmeli dersler için öğrencileri dini ağırlıklı derslere yönlendirmeye devam ediyor. İstanbul Maltepe’de bulunan Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu idaresi seçmeli dersler için dört paket hazırladı. Bütün paketlere de dini ağırlıklı dersleri koydu.

Okul idaresinin hazırladığı paketler şöyle:

Birinci paket: Matematik, İngilizce, Temel Dini Bilgiler

İkinci paket: Matematik, Spor Etkinlikleri, Hz. Muhammed’in Hayatı

Üçüncü paket: Matematik, Bilişim Teknolojileri, Kuranı Kerim

Dördüncü paket: Matematik, Bilim Uygulamaları, Temel Dini Bilgiler

Okul idaresi ayrıca gönderdiği yazıda şunları belirtti: Seçmek istediğiniz paketten başlayarak 1.tercih/2.tercih şeklinde belirtiniz. Seçmeli ders paketlerimiz okuldaki öğretmen durumuna göre belirlenmiştir. Paket harici ders seçmek isteyen velilerimiz okula dilekçe ile bizzat müracaatta bulunması gerekmektedir.

Çocuğu dördüncü sınıfa giden bir veli bu durumu kabul etmediklerini belirterek şunları aktardı: “Bizim müdürle ilgili pek çok şikayetimiz var. Oğlum din derslerini seçmek istemiyor. Daha önce din kültürü dersinde sınıfa girip ‘Annenize, babanıza, öğretmeninize inanmayın. Benim söylediklerimi seçeceksiniz’ demiş. Ben bunu çocuğumdan duydum. Biz daha önce form hazırlayıp gönderdik ama imzalatamadık. Resmen zorlama yapıyorlar. Böyle bir zorunlu paket kabule edilebilir değil.”

“Okullarımızda her geçen gün eğitimin vazgeçilmez ilkesi olan laik, kamusal, bilimsel eğitim ilkesini yok sayan uygulamalar artıyor” diyen Eğitim İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Özer Tuncer ise şöyle konuştu: “Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu’nda yaşananlar eğitimin en temel ilkelerini, Anayasa’yı, Milli Eğitim Temel Kanunu’nu ve çocuğun üstün yararını esas almayan uygulamaların temel örneklerinden biri haline gelmiştir. İş yeri temsilcimizin yaşanılanlara yönelik uyarılarına rağmen kamusal, laik eğitime aykırı tutumlar ısrarla sürdürülmektedir. Okul törenleri sırasında katkı payı adı altında ücretlerin velilerden talep edilmesi, katkı payı toplamayan sınıfların tüm öğrencilerin ve velilerin karşısında tek tek açıklanması, okul törenleri sırasında dini ifadeler kullanılması, okul törenlerinin besmele ile başlatılması, seçmeli derslerin seçim sürecinde sınıflarda öğrencilerin dini dersleri seçmeleri gerektiği ile ilgili yönlendirme içeren açıklamalar yapılması, seçmeli ders seçimleri sırasında seçmeli derslerin öğretmen durumuna göre belirlendiği, paket harici ders seçmek isteyen velilerin okula dilekçe ile bizzat müracaat etmeleri gerektiği belirtilip paket ders programı hazırlanarak en az bir dini dersin seçimi ile ilgili fiili yönlendirme yapılması yaşanılan örneklerdendir.”

“Eğitim Sen olarak öğrencilerimizin kamusal, laik eğitim hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Tuncer “Eğitim yöneticilerinin sorumluluğu laik, kamusal eğitim ilkelerine uygun davranmak, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre özgürce ders seçebilmelerini güvence altına almaktır. Öğrencilerimizin hakları ve ortak geleceğimiz için sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.