birgün

28° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 03.07.2020 15:19

Şehir Plancıları Odası: Savunmanın yanındayız

TMMOB Şehir Plancıları Odası, TBMM önünde bekleyen baro başkanlarına, “Savunmanın yanındayız” açıklamasıyla destek vererek, “Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi derhal geri çekilmelidir” çağrısında bulundu

Şehir Plancıları Odası: Savunmanın yanındayız

BİRGÜN/ ANKARA

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Genel Merkezi, “Avukatlık Kanunu`nda değişiklik dayatmasına hayır. Savunmanın yanındayız” başlığıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "AKP Grup Başkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan ve avukat sayısı beş bini geçen illerde en az iki bin avukatla baro kurulabilmesini öngören çoklu baro ile seçim sistemi değişikliği önerilerini kapsayan Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, demokrasiye, savunma hakkının kullanılmasına, yargının bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkelerine aykırı” olduğu belirtildi.

ŞPO Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bu teklif, birliğimiz TMMOB`nin ve diğer meslek örgütlerinin zayıflatılması amacıyla başlatılan bir dizi operasyonun ilk adımıdır. Meslek örgütleri tarafından iletilen bir talep olmaksızın, kamu kurumu niteliğindeki bu örgütleri dışlayan, taleplerini görmezden gelen anlayış demokratik değildir ve yerleşik teamüllerle bağdaşmamaktadır” denildi.

BUGÜN BAROLARIMIZIN YANINDAYIZ

“Bir hukuk devletinde, demokrasinin ve hakları savunmanın gereği olan meslek örgütleri üzerindeki bu dayatmacı politikalar ve baskılara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” denilen açıklamada, “Bugün barolarımızın yanındayız. Bundan sonra da meslek örgütlerine yapılan ve yapılacak olan, katılımcı, şeffaf, demokratik müzakere süreçlerine dayandırılmayan her türlü müdahaleyi reddedeceğiz ve hukuk devletinin ilkelerini, Anayasal hakları savunmaya ve dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

TEKLİF DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR

“Başta Anayasa olmak üzere, demokrasiye, yargılamada tarafsızlığa, adalete ve hukuk devleti olmanın gereklerine aykırı olduğu açıkça ortada olan ‘Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ derhal geri çekilmelidir denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çoklu baro sisteminin görünen gerekçesi 'barolara kayıtlı avukat sayılarının artmış olması' ise de, beş binin üzerinde üyesi bulunan üç ilde barolara kayıtlı avukatların sayısı ile teklifte belirtilen baro kurulmasına yeter sayı arasındaki oran incelendiğinde bu gerekçenin sadece bir "bahane" olduğu ve gerekçenin ardında yer alan asıl amacın savunmanın gücünü zayıflatmak olduğu açıkça görülmektedir. Çoklu baro modelinin kaçınılmaz olarak kurgulayacağı 'taraflı' yapılanma sonucu adil yargılanma hakkı ve tarafsızlık ilkeleri, bir hukuk devletinin nitelikleri ile uyuşmayacak biçimde engellenecektir. Tarafsızlık yerine, bir tarafa aidiyet düzeni üzerine kurulu bir savunma baştan yanlıştır, hukuk devleti ilkelerine aykırı olması nedeniyle kabul edilemez niteliktedir.

Teklif, seçim sisteminde de temsilde adalet ilkesine aykırı bir model öngörmektedir. Kamu kurumu niteliği haiz meslek kuruluşu ve hukuk sisteminin parçası olan barolar için, 'her üç yüz avukat yerine her beş bin avukat için birlik genel kurulunda bir temsilci' bulunmasını düzenleyen değişiklik, barolar arasında üye sayısıyla orantısız bir temsil sistemini dayatmaktadır. Bu değişiklik, Anayasa ile tanımlanmış demokratik seçim ilkesine aykırıdır.”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız