Kâr eden fabrikaları özelleştirilen Şeker Fabrikaları A.Ş, batakta. 2023 yılına kadar tamamı özelleştirmede olan şirketin dönem zararı 2,1 milyar TL’ye fırladı, özkaynakları ise eksi 3,2 milyar TL’ye kadar geriledi.

Şekeri de erittiler
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, özelleştirmeyle birlikte altüst oldu. Şirketin zararı katlanarak artarken özkaynakları ise gittikçe geriledi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 20 Aralık 2000 tarihli kararıyla özelleştirme kapsamına alındı. 2007 yılında tüm kamu hisselerinin özelleştirme programına alınmasıyla kurum, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, özelleştirme işlemlerini sürekli erteledi ve özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasının 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasına karar verildi.

Özelleştirmede kurumun kıymetli taşınmazları ve kâr eden fabrikaları genellikle pazarlık yöntemiyle özelleştirildi. Şekerde özelleştirme, nişasta bazlı şeker kullanımının artması gibi halk sağlığı açısından telafisi olmayan sorunları da içeren birçok sorunu da beraberinde getirdi.


ZARAR KATLANDI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin mali dengesi, özelleştirmelerle birlikte altüst oldu. Şirketin hemen her yıl katlanarak artan zararı 2021 itibarıyla 2 milyar TL’yi de aştı.

Mali raporlar, şirketin özkaynaklarında yaşanan erimeyi de gözler önüne serdi. 2019 yılına eksi 583,9 milyon TL özkaynak ile giren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin özkaynakları, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla eksi 1 milyar 71 milyon TL ve eksi 3 milyar 214 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin özkaynakları 2020 yılına oranla 2021 yılında yüzde 200 oranında azaldı.

***

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu işletmelerine yönelik mali raporlarına göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin dönem zararı yıllar itibarıyla şöyle kaydedildi:

sekeri-de-erittiler-1084354-1.