Uzmanlar, şehir hastaneleri sürecini iyi analiz edebilmek için, Sayıştay’ın raporlarına bakılması gerektiğini belirtti. Selvi’nin böylelikle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘talimatını’ yerine getirebileceğini de söylediler.

Selvi’ye verilen görev için notlar: Usulsüzlük bulgularının okunması Abdülkadir Selvi için kaynak olabilir
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Sayıştay tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu’nun büyük bir kısmını şehir hastaneleri oluştururken; hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci-yazar Abdülkadir Selvi’nin şehir hastanelerini övmesi ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Köşenden gereğini yapacaksın” demesi dikkat çekti. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, şehir hastaneleri ihale, işletme ve muhasebe ile ilgili yapılan usulsüzlüklere dikkat çekerek, “Selvi’ye görevi için notlar” diyerek Selvi'ye 8 maddelik soru yönelttiler.

İYİ BİR KAYNAK OLABİLİR

Şehir hastaneleri sürecini iyi analiz edebilmek için, Sayıştay Başkanlığı’nın yayımlandığı Sağlık Bakanlığı 2018-2021 Yılları Denetim raporlarına bakılması gerektiğini vurgulayan Dr. Demir ve Dr. Kılıç, “Burada tespit edilen şehir hastanelerine dair değerlendirmelerde yer alan usulsüzlük bulguları okuması AKP Genel Başkanının gazeteciye verdiği talimatı yazısı için iyi bir kaynak teşkil edebilir. Abdülkadir Selvi’ye görevi (!) için bazı sorular” diyerek şu soruları yönelttiler:

•Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinin ihale dokümanı ile yatırım ve işletme dönemine ait sözleşme ve eklerini neden Sayıştay’dan gizlemiştir?

•Muhasebe hilesiyle yapılan usulsüzlükler ile şehir hastanelerine yapılan ödemeler kayıt dışı kalmış, borçlar gizlenmiş, talep garantisi neden kayıt dışı bırakılmıştır?

•Neden sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda ve ihtilafların çözümünde finansörlerden gelen talepler ile Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yerine Londra Tahkimi görevli ve yetkili olmuştur?

•Görevli şirketin menfaatlerinin mahkeme kararı gerektirecek derecede korunmasına karşılık kamunun menfaatleri için neden böyle bir koruma öngörülmemiştir?

•Sözleşme hükümlerini ihlal eden, işini yapmayan şirkete neden Sağlık Bakanlığı tazminat ödemek durumdadır?

•Şirketler eksik, kullanışsız, kalitesiz tıbbi cihazları şehir hastanelerine teslim etti. Neden kabul komisyonları tutanak tutmadı, şirketlere yaptırım uygulamadı?

•Şirketlerin ödemesi gereken damga vergisini neden Sağlık Bakanlığı ödedi?

•Sağlık Bakanlığı yasaya aykırı işlemle neden şirketlerin borçlarını üstlendi?

***

ŞİRKETLERİN ELEKTRİK, DOĞALGAZ PARASI ÖDENMİŞ

Dr. Demir ve Dr. Kılıç, Sağlık Bakanlığı 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu’ndan şehir hastaneleri için tespit edilen birkaç bulguyu ise şöyle özetledi: “Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile işletilen bazı şehir hastanelerinde çamaşır, yemek, laboratuvar, görüntüleme ve sterilizasyon hizmetleri için kullanılan alanlarda görevli şirketlerin birim fiyat tekliflerine dahil olmasına rağmen ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji tüketim giderlerinin şirketten tahsil edilmediği anlaşılmıştır. Oysa ısıtma ve soğutma için kullanılan doğalgaz, elektrik ve su giderlerinin görevli şirketin hizmet ödemelerinden mahsubunun yapılmadığı tespit edilmiştir. Borcunu ödeyemeyen vatandaşın elektrik ve doğalgazı kesilirken, şirketlerin elektrik ve doğalgaz paraları vatandaşların ödediği vergilerden oluşan bütçeden karşılanmıştır. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tüp bebek işlemleri ile ilgili olarak görevli şirket tarafından laboratuvar hizmeti sunulmamasına rağmen bu hizmete ilişkin garanti tutarlarının ödendiği tespit edilmiştir. Sayıştay raporu ile bir kere daha ortaya çıkmıştır ki, AKP Genel Başkanı’nın hayalim dediği yüzde 70 hasta doluluk garantisi verilen şehir hastanelerinin vatandaşların ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesinden daha çok şirketler için yapıldığı anlaşılmaktadır.”

***

GARANTİ VERİLMEDİ DİYENLER NE YAPACAK?

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan “Şehir hastaneleri sözleşmelerinde görevli şirkete verilmesi garanti tutarların muhasebeleştirilip raporlanmaması” yazılı kısmı paylaşarak “Sayıştay tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 2021 yılı denetim raporunda şehir hastaneleri ile ilgili pek çok olumsuzluk var. Sayıştay bu raporunda şehir hastanelerine Sağlık Bakanlığı tarafından verilen garantileri de ele almış. 'Garanti verilmedi' diyenler ne yapacak bakalım!” ifadelerini kullandı.