SGK’nin hazırladığı ve Türkiye ile seçilmiş OECD ve AB üyesi ülkelerdeki sosyal koruma harcamalarını kıyaslayan çalışmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye, hane halkına sağlanan sosyal yardım ve mağdur kesimlere verilen destekte bütçeden kesilen yüzde 9,6’lık pay ile en düşük ikinci sırada.

SGK çalışmasında çarpıcı sonuçlar: Saray yoksulları görmezden geldi
Fotoğraf: Depophotos

Mustafa BİLDİRCİN

Hemen her doğal afetin ardından yurttaşı yalnız bırakan, ekonomik kötü gidişi daha da hızlandıran pandemi döneminde ise yüz binlerin yoksulluğa sürüklenmesine kayıtsız kalan iktidarın yarattığı tablo, sosyal koruma konusunda Türkiye’yi Meksika ile aynı sınıfa soktu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “Türkiye’de ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sosyal Koruma” başlıklı çalışmasını açıkladı. Çalışmada toplam 11 ülke, hane halkına sağlanan sosyal yardımlar konusunda karşılaştırıldı. Türkiye’nin hane halkına sağlanan sosyal yardımlara yönelik içler acısı hali veriler ile ortaya konuldu.

AB’DE ÜST DÜZEY DESTEK

SGK’nin çalışmasında Meksika, yüzde 2,90 düzeyindeki harcama ile hane halkına sağlanan sosyal yardımları en düşük seviyedeki ülke oldu. OECD ortalamasına yönelik verinin yer almadığı çalışmada, AB ortalaması ise yüzde 18,70 olarak hesaplandı. Çalışmada öte yandan, yüksek AB ortalamasına ilişkin “AB üyesi ülkelerde sosyal yardım programlarının toplumun en mağdur kesimlerine çok üst düzey bir destek sağlandığına işaret etmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu. Fransa, yüzde 22,78 düzeyindeki sosyal koruma harcaması ile toplumun mağdur kesimlerine en üst düzeyde destek veren ülke olurken Almanya yüzde 17,80 ile ikinci sırada yer aldı.

saray-yoksullari-gormezden-geldi-1034217-1.

SGK’YE GÖRE TÜRKİYE BAŞARILI

Verileri toplanan 11 ülkeden dokuzunun yüzde 10 barajını aştığı çalışmada Türkiye’nin genel bütçeden ayırdığı yüzde 9,69 pay ile Meksika ile birlikte en düşük düzeyde harcama yapan ülke olması dikkati çekti. Çalışmada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Türkiye en düşük ikinci düzeyde harcama yapan ülke olarak görünse de gruplanan ülkeler itibarıyla ortalama düzeyde sosyal yardım sağlayan bir ülke görünümüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde son yıllarda gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ve gerekse kar amacı gütmeyen kuruluşlar kanalıyla yapılan sosyal yardımlardaki artışın hane halkına yapılan destekler alanında elde edilen bu başarıda oldukça etkili olduğu değerlendirilebilir.”