birgün

22° AÇIK

Sığınmacıya eğitim uzak

Bir araştırmaya göre 100 sığınmacı çocuktan 58’i eğitime düzenli olarak erişemiyor. Her 100 aileden 50’si çocuğuna kıyafet ve ayakkabı alamıyor

GÜNCEL 07.05.2021 08:59
Sığınmacıya eğitim uzak
Abone Ol google-news

Dilan Esen

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin, Covid-19 pandemisinin uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki aileler ile çocukları üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmaya göre öğrenciler eğitime erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor. Ailelerin yarısı ise çocuklarına kıyafet bile alamıyor.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, 49 kentte bin 133 ebeveyn üzerinde yaptığı ‘Covid-19 Pandemisinin Türkiye’deki Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Altındaki Çocuklar Üzerinde Etkileri’ raporunu yayımladı. Araştırmaya katılanların yüzde 84’ünü Suriyeli, yüzde 9’unu Afganistanlı, yüzde 6’sını Iraklı ve yüzde 1’ini ise diğer uyruklular oluşturdu. Ankete konu olan çocukların yüzde 23’ü 0-5 yaş, yüzde 25’i 6-9 yaş, yüzde 27’si 10-13 yaş ve yüzde 25’i 14-17 yaş aralığında.


Çalışma kapsamında okul çağındaki çocukların ve gençlerin, Covid-19 pandemisini kavrayışları da incelendi. Çalışmada 9 kentten 7-11 yaş ve 12-17 yaş aralığında 20 kız ve 20 erkek çocuğu dahil edildi. Çocukların Suriyeli ve geçici koruma altında olduğu da belirtildi.

Raporda, her 100 aileden 71’inin pandemiyle gelirinin azaldığına dikkat çekilirken 20’sinin gelirinin tamamen kesildiği aktarıldı. Her 100 aileden 21’i hijyen malzemesi ihtiyacını karşılayamadığı vurgulanan rapora göre her 100 aileden 50’si çocuğuna kıyafet ve ayakkabı; 96’sı ise çocuğuna oyuncak alamadı. Düzenli ilaç kullanmasını gerektiren bir hastalığı olan her 100 çocuktan 65’i pandemi döneminde düzenli olarak ilaca erişemediğinin altı çizilirken sağlık problemi olan her çocuktan 45’i bu hizmetlere düzenli olarak ulaşamadı.

UZAKTAN EĞİTİM HAK GETİRE

Raporda çocukların eğitime erişimle ilgili yaşadığı sorunlara da yer verildi. Okul çağındaki her 100 sığınmacı çocuktan 30’unun pandemi sonrasında eğitime düzenli bir şekilde devam edemediği dile getirildi. 100 çocuğa göre raporda veriler şöyle:

48’i eğitimini bırakmak zorunda kalıyor.

82’si iletişim araçlarının yetersizliği nedeniyle uzaktan eğitime erişemiyor.

90’ı telefon aracılığıyla uzaktan eğitime erişiyor.

58’i uzaktan eğitime düzenli olarak erişemiyor.

15’i Covid-19 endişesi nedeniyle eğitime devam edemiyor.

15’i sağlık sorunları nedeniyle eğitime devam edemiyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise çalışan çocuklara ilişkin oldu. Her 100 çocuktan 15’i gelir getirici bir işte çalıştığı aktarıldı.

Sığınmacı çocukların psikososyal iyilik haline ilişkin bulgularına da yer verilen rapora göre her 100 çocuktan 40’ı kaygı, üzüntü, korku, öfke, keyifsizlik duygularından en az birini sıklıkla yaşadı. Pandemi sürecinde keyifsizlik ve üzüntü yaşayan her 100 çocuktan 30’u ailesi ve akranlarıyla iletişim kurmakta güçlük çekti. Her 100 çocuktan 57’si sıklıkla öfke yaşadı, 42’si de sıklıkla üzüntülü ve keyifsiz. Çocukların 55’i yeme ve iştah; 49’u ise uyku sorunlarıyla boğuşuyor.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol