birgün

12° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 21.05.2021 13:58

Sigortacılık yasası kabul edildi: 18 yaş altı BES kapsamına alınabilecek

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.  Buna göre, on sekiz yaşından küçükler Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınabilecek.

Sigortacılık yasası kabul edildi: 18 yaş altı BES kapsamına alınabilecek

On sekiz yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kişiler ve motorlu araçların uğradıkları zararların, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin düzenleme, yasa metninden çıkarıldı.

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla; siyasi partilerin mali denetiminde, kesin hesaplara eklenmesi istenen taşınır malların değeri 100 Türk lirasından bin 500 Türk lirasına çıkarıldı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirildi. Komite; Hazine ve Maliye Bakanı’nın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşacak. Komitenin çalışma usul ve esasları üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşebilecek.

18 yaş altı BES kapsamına alınabilecek. Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilecek.

Ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise "karşılıksızdır" işlemi yapılmayacak. İşlem yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021'den itibaren kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecek.

Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerini, üç defa ile sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

AKP’nin önergeleriyle “motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası” kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapan iki madde kanun teklifinden çıkarıldı.

Metinden çıkarılan düzenlemelerde; değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarının dikkate alınması yer alıyordu. Hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 5'i geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanması öngörülüyordu. Kişiler ve araçların uğradıkları zararların, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması yer alıyordu. Bu düzenlemelerin yasalaşması durumunda aracına zorunlu sigorta yaptıranlar mağdur olacaktı.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol