birgün

18° AÇIK

ÇALIŞMA YAŞAMI 26.03.2021 04:00

Sigortam asgariden yatırılıyor

SORU: 14 yıldır çalışmakta olduğum şirkette maaşımın bir kısmını elden alıyorum ve sigortam da asgariden yatırılmakta. Ve bir buçuk yıldır zam alamıyorum. Pandemi dolayısıyla işveren kısa çalışma ödeneğinden yararlanmakta. Sigortam da bir yıldır yatmıyor. Şirket sahibine ayrılmak istediğimi beyan ettim. Tazminatımı almak istedim vermem dedi. Ben bu tazminatı nasıl alırım? Fesih ihtarnamesi ile dava açsam alma sansım var mıdır?

Sizin içinde bulunduğunuzu belirttiğiniz bu olumsuz koşullara karşın tazminatınızı alarak bu işyerinden ayrılmanız aslında en doğal ve yasal hakkınızdır. Ancak Pandemi döneminde sözde ‘işten çıkarma’ yasağına karşılık getirilen ve işçinin haklı nedenle feshini engelleyen geçici düzenleme iş sözleşmenizi bu nedenle sona erdirmenize engel teşkil ediyor.

Aslında ben bu konunun tamamen tartışmaya açık olduğunu ve ücreti dışında bir geliri olmayan işçinin hem cüzi bir ödenekle yaşamını sürdürüp, hem de sosyal güvenlik hakkından da yoksun olarak O işyerinde çalışmaya zorlanmasının hukuksuz bir uygulama olduğu görüşündeyim. Yani bu durumda olan bir işçi İş Kanunu’nun kendisine sağladığı haklı fesih hakkını kullanabilmelidir.

Bu konuyu bir yana bırakıp sizin tazminatınızı talep ederek işyerinizden nasıl ayrılabileceğiniz konusuna dönecek olursak;

İşverenin sizi kısmi olarak kayıt dışı çalıştırdığını, yani ücretinizin bir kısmını elden ödemek suretiyle maaşınızı bordroda düşük gösterdiğini belirtiyorsunuz. İşverenin bu davranışı bile size tek başına haklı nedenle fesih hakkı verir. Yani siz bu gerekçeyle iş sözleşmenizi fesih ederek o işyerinden ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Yerleşik Yargıtay kararları da bu yöndedir bu kararlardan birinin özetini örnek olarak aşağıda sunuyorum;

“İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 Sayılı Kanun döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 Sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır.” ( Y.9.H.D. 07.01.2019 tarih ve E.2015/27995,K.2019/48 sayılı kararı)

Yargı kararından da anlaşılacağı üzere haklı fesih hakkınız bulunmakla birlikte işyerinizde 14 yıl gibi çok uzun bir kıdem süreniz bulunmaktadır. Bu nedenle bu hakkınızı son derece özenle kullanmanız gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken hukuksal sonuç doğuracak bir aksiyona geçmeden önce mutlaka bir hukukçu ile görüşerek birlikte hareket etmenizdir. İş uyuşmazlıklarında dava öncesi arabulucuya gidilmesi gerektiğinden zaten bir hukukçu ile görüşmeniz gerekecektir.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol