birgün

8° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

ARŞİV 06.04.2010 02:29

Sıkmazsam namerdim

Sağlıkta vukuatlar… Pardon icraatlar… Daha doğrusu vukuatlı icraatlar dur durak bilmiyor. Son yazımda Sağlı

Sağlıkta vukuatlar… Pardon icraatlar… Daha doğrusu vukuatlı icraatlar dur durak bilmiyor.
Son yazımda Sağlık Bakanı’nın ses kasetinden bahsetmiştim.
MÜSİAD’IN Samsun Şubesi’nde konuşurken… Önce sağlık meslek birliklerinden şikâyet ediyor…
Sonra da hızını alamayıp…
“Bakın iki maddelik kanundur arkadaşlar, üç maddelik kanundur. Bir kanun yaparız. Deriz ki; Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Dişhekimleri Birliği’nin birlik kanunları iptal edilmiştir. Hadi bakayım Danıştay karar alsın da göreyim bakayım. Hangi kararı alacağını ondan sonra göreyim bakayım ben” diyordu.
Bu kez de Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Namık Kemal Kubat’ın ses kaydı çıkmış.
Kayıtta…
Tabip Odası, Eczacı Odası, Veteriner Hekimler Odası, Dişhekimleri Odası ile SES Diyarbakır Şubesi ve Dev-Sağlık İş Diyarbakır Temsilciliği’nden oluşan Diyarbakır Sağlık Meslek Örgütleri Platformu’nu kastederek…
Silah sıkmaktan bahsediyormuş Müdür Bey.
•••
Peki bu örgütler, Diyarbakır’ın kerli ferli İl Sağlık Müdürü’nü bu kadar öfkelendirip… Üstelik bir de silah kuşandırıp… “Müdir-i Müsellah”a çevirecek kadar çileden çıkarmak için ne yapmışlar dersiniz?
Yüz kırk bir yatağı, on iki polikliniği,  acil servis ünitesi… Solunum fonksiyon testi laboratuvarı, bronkoskopi ünitesi, tüberküloz laboratuvarı… Biyokimya, mikrobiyoloji ve radyoloji üniteleri, sigara bırakma polikliniği ile…
Adana’dan Erzurum’a kadar olan coğrafyadaki tek göğüs hastalıkları hastanesinin…
Elli yıldır… Diyarbakır’la birlikte çevredeki on iki ilde yaşayan yaklaşık beş milyon insana hizmet veren…
Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin…
Müstakil yapısının sonlandırılıp Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi’ne bağlanmasına, kapatılmasına yani, karşı çıkmışlar.
•••
Konu bir süredir gündemdeymiş… Diyarbakır Sağlık Meslek Örgütleri Platformu da takip ediyormuş.
Basın açıklamaları, imza kampanyalarıyla Diyarbakır halkını bilgilendirmiş… Hastane kapatılmasın diye elli bin imza toplamışlar.
Buna rağmen Sağlık Müdürlüğü’nün gizlilik içinde yürüttüğü çalışmalar sonuçlanıp… Hastanenin kapatılmasına karar verildiğini öğrendikten sonra da bir basın açıklaması daha yapmışlar.
Diyarbakır Valiliği’nin ve Sağlık Yöneticilerinin hastaneyi kapatmak için ileri sürdükleri gerekçeleri tek tek cevaplayıp… Hastanenin niçin kapatılmaması gerektiğini anlatmışlar.
Diyarbakır’ın Sıhhiye Müdir-i Müsellah’ı çok kızmış bu yaptıklarına… Gazetecileri çağırıp bir basın açıklaması da o yapmış.
•••
Buraya kadar normal de…
Yalnız, basın açıklamasından önce gazetecilerle sohbet ederken…
"Terbiyesizler" demiş… "Ayıp, ayıp bu ahlaka terbiyeye sığmaz. Ben yarın silahımla geleceğim. Eğer ben de sıkmazsam namerdim. Sıkarım valla yaparım beni biliyorsunuz.”
Asıl güzellik burada…
“Insan için yapmayacağım bir şey yoktur. Şaka yapmıyorum" diye eklemiş, bir de.
Sakın yanlış anlamayın…
Kendisi için bir şey istediği yok… İnsanlık için… İnsaniyet namına sıkıyor, adamcağız.
Üstelik…
Bakan’ı iki maddelik, üç maddelik bir kanun yapıp… Danıştay’ın vereceği karara aldırmadan… Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği demeden kapatıveriyor…
Bakanı’nın Müdir-i Müsellah’ı iki şarjör sıkıverse, ne olur ki?

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız