Sınav mı zor tercih mi?

07.07.2019 09:57 EĞİTİM
Rehberlik öğretmeni Barış Uluocak 15 senede toplamda 6 defa en son da geçen sene değişen liselere geçiş sistemi bakan ve bürokratların vadettiklerinden çok farklı sonuçlar doğurdu. Sözde sınav stresi azalacak ve sınavlara giren öğrenci sayısında da ciddi bir azalma meydana gelecekti. Oysa mevcut tabloda ne sınav stresi azaldı ne de sınava giren öğrenci sayısı düştü. […]

Rehberlik öğretmeni Barış Uluocak

15 senede toplamda 6 defa en son da geçen sene değişen liselere geçiş sistemi bakan ve bürokratların vadettiklerinden çok farklı sonuçlar doğurdu.

Sözde sınav stresi azalacak ve sınavlara giren öğrenci sayısında da ciddi bir azalma meydana gelecekti. Oysa mevcut tabloda ne sınav stresi azaldı ne de sınava giren öğrenci sayısı düştü. Hatta düşmek bir yana artmaya devam etti.

YEREL YERLEŞTİRME

Yerel yerleştirme; okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri, değerlendirmede eşitlik olması durumunda 8. 7. ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

1-Kayıt alanımız

2-Okul başarı puanı üstünlüğü

3-8. sınıfta özürsüz devamsızlık gün sayısı

4- Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8. 7. ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü

YEREL YERLEŞTİRMEDE TERCİH

• Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercihi yapılabilir.

• Tercihte ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi ZORUNLU!

• Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçmek ZORUNLU!

Yerel yerleştirmede yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla üç okulun seçilebilmesi maddesi öğrencileri açıkta kalma kaygısı nedeniyle istemediği okul türünü yazma zorunluluğunu dayatma anlamına gelmektedir. İlk üç tercihini kayıt bölgesinden yapmak zorunda olan bir öğrenci yeterli sayıda Anadolu lisesi bulunmadığı için imam hatip ve meslek liselerinden de tercih yapmak zorunda kalacak.

İkamet edilen adres öğrencilerimizin geleceğini temel belirleyen haline getirilmiştir. Adres sınırı olmaksızın her öğrenciye her kayıt alanından tercih yapabilme hakkı verilmelidir. Yerel yerleştirmede en çok tercih edilen okul türü olanAanadolu lisesi kontenjanları artırılmalıdır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına göre merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.

Sınav puanının eşit olması durumunda;
• Okul başarı puanı üstünlüğü
• 8. 7. ve 6. yılsonu başarı puanı üstünlüğü
• 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı
• Tercih önceliği
• Doğum tarihi (Yaşı küçük olan öncelikli)

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE TERCİH

• Merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için öncelikle yerel yerleştirme tercihi yapmak ZORUNLU! Yerel yerleştirme tercihi yapmadan merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmamaktadır.

• Merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 5(beş) okul tercihi yapılmaktadır.

Merkezi sınavla öğrenci alan okul tercihinde sayı sınırlaması kaldırılmalıdır.

Merkezi sınavla öğrenci alan 1826 okulun 855’i (yarısından fazlası) imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik anadolu lisesidir. Bu sayısal durum öğrencileri istemediği okul türüne mecbur bırakmaktadır. Merkezi sınavla öğrenci alan okul türlerinden en çok tercih edilen okul türleri olan fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri kontenjanları artırılmalıdır.

2019 yılında liselere geçiş sınavına toplam lise öğrencilerinin yüzde 85’i katıldı. 72 bin öğrenci Matematik testinde, bin 338 öğrenci ise Türkçe testinde sıfır almıştır.

• LGS’ ye katılan 1. 029. 555 öğrenciden merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilecek öğrenci sayısı 139.120’dir. MEB ısrarla öğrenciye, veliye rağmen okullaşma politikasına devam etmekte, okullaşma politikasını meslek liselileştirme ve imam hatipleştirme doğrultusunda devam ettirmektedir. On binlerce öğrencimiz istemediği okul türlerinde eğitim görmek veya açık liseye gitmek zorunda bırakılacaktır. MEB okullaşma politikası değiştirmelidir, her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı en temel haktır.

Anne-babanın eğitim düzeyi ile öğrencilerimizin sınav sonucu arasındaki ilişki aynı zamanda eğitim sisteminin sınıfsal boyutunu açığa çıkarmaktadır. Yoksulluk sınırı ve yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim aracılığı ile yaşamlarını değiştirme şansının olmadığı ve bu durumu kabullenmeleri isteniyor. Anne-babanın eğitim düzeyleri üzerinden ortaya çıkan veriler eğitimde eşitsizliğin geldiği noktanın fotoğrafıdır.

MEB’in öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını göz ardı eden okullaşma politikası tercih döneminde çeşitli kısıtlamalar ve yönlendirmelerle kendini göstermektedir. Sınav sürecinin tercih dönemiyle birlikte yaratmış olduğu kaotik tablo ekonomik durumu el veren öğrenciler için özel okul, yoksul öğrenciler içinse imam hatip, meslek lisesi ya da açık lise finaliyle son bulmaktadır. Bir son söz de tercih dönemlerinde resen görevlendirilen meslektaşlarımız için; MEB’in acilen hem öğrencileri yalnız bırakmayacak hem de meslektaşlarımız mağdur etmeyecek bir çözüm bulması gerekmektedir.