Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madenini işleten Anagold Madencilik, “21 Haziran 2022 tarihinde, maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir. Bu döküntü toprak zeminden sıyrılarak, depolanması gereken yığın liç alanına geri taşınmış ve alan derhal temizlenmiştir. Döküntü, siyanür değil, seyreltilmiş siyanür liç çözeltisidir. Yaşanan kazada iddia edilenin aksine kesinlikle Fırat Nehri’ne veya yer altı ya da yer üstü su kaynağına siyanür akışı olmamıştır” açıklamasını yaptı.

Siyanürcü şirketten yeni açıklama: Kesinlikle Fırat Nehri'ne siyanür akışı olmamıştır

Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanür sızıntılarının ardından faaliyeti durdurulan altın madenini işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yeni bir açıklama daha yaptı.

21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sızıntıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, içinde siyanür olan solüsyon miktarının 20 ton olduğunu kabul eden şirket, döküntünün siyanür değil seyreltilmiş siyanür liç çözeltisi olduğunu Fırat Nehri'ne siyanür akışı olmadığını savundu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Döküntü, siyanür değil, seyreltilmiş siyanür liç çözeltisidir. Yaşanan kazada iddia edilenin aksine kesinlikle Fırat Nehri’ne veya yer altı ya da yer üstü su kaynağına siyanür akışı olmamıştır" denildi.

Şirketin avukatları aracılığıyla yapılan açıklama, şöyle:

“Şirketin faaliyet yürütmekte olduğu Çöpler Altın Madeni’ne ilişkin tüm proses üniteleri, bölgenin depremsellik özellikleri dikkate alınarak dizayn edilmekte ve jeoteknik olarak da sürekli olarak takip edilmektedir. ÇED Raporu içinde depremsellik ile ilgili gereken değerlendirmeler yapılmış olup, ünitelere ait dizayn raporları yetkili mercilerce incelenip onaylanmakta ve ardından inşa edilmekte, jeoteknik izleme sonuçları da yetkili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Haber metnindeki ifadelerin aksine 21 Haziran 2022 tarihinde, maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir. Bu döküntü toprak zeminden sıyrılarak, depolanması gereken yığın liç alanına geri taşınmış ve alan derhal temizlenmiştir. Döküntü, siyanür değil, seyreltilmiş siyanür liç çözeltisidir. Yaşanan kazada iddia edilenin aksine kesinlikle Fırat Nehri’ne veya yer altı ya da yer üstü su kaynağına siyanür akışı olmamıştır. Meydana gelen olaydaki teknik arıza kısa süre içerisinde giderildiğinden; insan sağlığı, tarım alanları ve çevresel açılardan herhangi bir tehlike yaratmamıştır. Ayrıca haberde belirtilen atık miktarıyla ilgili ifade edilen sayıların da bir gerçekliği bulunmamaktadır.

Mesleği avukatlık olan birinin hakim olmadığı teknik konularda halkı endişeye sürükleyecek bu şekilde gerçeğe aykırı ve halkı endişeye düşürmeye yönelik bir açıklama yapması ifade özgürlüğü sınırları içeresinde kabul edilemeyeceği ve değerlendirilemeyeceği gibi ayrıca meslek ilke ve kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Müvekkil şirket, bu hususta da gerekli hukuki aksiyonları alacaktır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan inceleme ve denetimler neticesinde haklılığımızın ortaya çıkacağına inancımız tamdır.

Anagold; Erzincan ili, İliç ilçesinde bulunan Çöpler madenini, 2010 yılından bu yana, Türk ve uluslararası mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde işletmektedir. Türk çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlu olup, standartları çok yüksek düzeydedir. Madenin ve tesislerin güvenli bir şekilde işletilmesi, Anagold çalışanları tarafından yakından izlenmekte ve ilgili resmi kurumlar tarafından denetlenmektedir.

Anagold, her zaman ilgili mevzuata uygun çalışan, dünyanın en iyi uygulamalarını hayata geçiren ve standartları en üst düzeyde olan bir Türk maden işletmesidir.

Anagold; Çöpler Altın Madeni’ne bugüne kadar 1.75 Milyar ABD doları yatırım yaparak, ülkemize kazandırdığı tesis ile yöne halkına ve Türkiye ekonomisine çalıştırdığı dolaylı ve doğrudan 2000 çalışan ile büyük katkılar sağlamıştır.

Topluma, çalışanlara ve çevreye gösterilen özen, Anagold’un temel değeri olup, madenin kurulumu ve işletilmesi bu esas üzerine tesis edilmiştir. Anagold’un; üstün performansı nedeniyle 2021 yılında uluslararası bağımsız bir kurum olan SME (Madencilik, Metalurji ve Arama Derneği) tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında operasyonel mükemmellik ödülüne layık görülmesi, dünya madencilik endüstrisindeki en düşük işçi yaralanma oranlarından birine sahip olması, Anagold Sosyal Kalkınma Foru da (Anagold – SKF) dahil olmak üzere toplum eğitim, sağlığı, altyapısı, spor ve kültürel faaliyetler konularında büyük katkılar sağlanması gibi birçok gurur verici katkısı ve başarısı mevcuttur. Anagold, 2018 yılından bu yana SKF aracılığıyla tarım, sağlık, eğitim gibi birçok alanda birçok alanda sürdürülebilir gelir fırsatlarını destekleyen programlar için bugün itibarıyla 1.6 Milyon ABD doları ayırmıştır. SKF, madencilik faaliyetlerinin sona ermesinden sonraki dönem için kalkınma ve iş birliğini, beceriyi, uzmanlığı ve gelir getirici faaliyetleri destekleyerek tüm yöne halkının madenden bağımsız olarak güçlendirilmesini amaçlamaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği altın madeninde siyanür sızıntısı yaşanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından madene 16,4 milyon lira para cezası kesilmişti. Bakanlık, madenin faaliyetini durdurmuştu.

Avukat İsmail Hakkı Atal, büyük bir facia yaşanmaması için madenin kapatılması gerektiğini belirterek, “Burada meydana gelebilecek bir deprem sonucunda bu siyanürlü 66 milyon ton, Anagold madeninin atığı siyanürlü zehir Fırat Nehri’ne karışacak olursa Harran Ovası biter, Keban Barajı, Atatürk Barajı biter” açıklamasını yapmıştı.

(ANKA)