"Skandallar oteli ormanı yutacak" başlıklı haberimize ilişkin cevap ve düzeltme
Fotoğraf: BirGün

CEVAP ve DÜZETME METNİ

Müvekkilimiz Unico Sigorta Anonim Şirketi hakkında, https://www.birgun.net isimli internet haber sitesinde 16/07/2023 - 06.07 tarih ve saatte "Skandallar oteli ormanı yutacak" başlıklı bir yazı yayımlanmış ve yazıda "Paramount Hotel olarak bilinen ve şu andaki adı 'Be Premium' olan otelin genişlemesine onay verildiği, Unico Sigortanın oteli genişletmek için 2020 yılında ÇED başvurusunda bulunduğu, ancak başvurunun onay alamadığı, 21 Mart 2022 tarihinde 'Turizm Konaklama Tesisi (Be Premium Bodrum Hotel) projesi' kapsamında yeniden ÇED başvurusu yapıldığı ve bakanlığın 14 Temmuz 2023 tarihinde 'ÇED gerekli değildir' kararı verdiği, orman arazisine kurulu otelin yaklaşık 26 bin metrekare daha genişletileceği, genişletilmek istenilen bölgenin, devlete ait orman arazisi içerisinde ve ikinci derece doğal sit alanı içinde yer aldığı, çevresinde ise arkeolojik sit alanı bulduğu, Unico Sigortanın ilk olarak 'Kara para' suçlamasıyla Türkiye'de soruşturulan ve hakkındaki tutuklama kararı öncesi yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu" iddia edilmiştir. Bu yazıda ifade edilen hususlar gerçeğe aykırı olup kamuoyunun yanlış şekilde bilgilenmesine neden olmaktadır.
Müvekkilimiz Unico Sigorta, 1988 yılından bu yana Türk sigorta sektöründe etkin bir şekilde faaliyet gösteren güçlü ve köklü şirketlerden biridir. Müvekkilimiz şirketin faaliyetleri T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetimi altında gerçekleşmektedir. https://www.birgun.net isimli İnternet haber sitesinde yayımlanan yazıda ileri sürülen otelin orman arazisi içerisine genişleyeceği iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Müvekkil şirketin satın aldığı otel, devralındığı tarih itibariyle devralındığı şekilde kullanılmaktadır. Otelde ilk günden bugüne herhangi bir inşai faaliyet yapılmadığı gibi otelin orman arazisine genişlimesi söz konusu dahi değildir.

Unico Sigorta'nın 'Turizm Konaklama Tesisi (Be Premium Bodrum Hotel) projesi' kapsamında yaptığı çevresel etki değerlendirmesi başvurusu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce yürütülen e-ÇED portalı üzerinden kamuoyu denetime açık ve şeffaf şekilde yapılmıştır. Başvuruya ilişkin bilgi ve detaylara ilgili portal üzerinden kolaylıkla ulaşılmaktadır. Yapılan başvurularda Bakanlığın eksik bilgi/belge bildirimlerine istinaden bu eksiklikler giderilmiş ve ayrıca akademisyenlerden oluşan çalışma ekibi tarafından otelin çevresindeki doğal yaşama ilişkin akademik ve bilimsel standartlara uygun ekolojik rapor (Ekosistem Değerlendirme Raporu) düzenlenerek başvuruya eklenmiştir. İşbu raporla, uzmanlar tarafından yapılan arazi çalışmalarında ormanlık alanda herhangi bir fazlalık tespit edilmediği, Otel çevresindeki doğal yaşamın korunduğu, herhangi bir olumsuz etkide bulunulmadığı ve altyapısıyla çevreye olumsuz etki etmemesi açısından her türlü tedbirin alındığı gösterilmektedir. Otel, mevcut kullanım alanları ile işletilmeye devam edilecektir.

Müvekkil şirket tarafından yapılan başvurular sonrası Bakanlık tarafından yapılan yerinde denetimler neticesinde "25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin Ek-II listesinde yer alan 'TURİZM KONAKLAMA TESİSİ (BE PREMİUM BODRUM HOTEL) PROJESİ' ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proja Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması gereken önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir." denilerek süreç tamamlanmıştır. Asılsız haberlerde yansıtıldığının aksine, başvuru kapsamında faaliyette bulunan otelin arazisinin genişletilmesine ilişkin herhangi bir husus olmayıp yaratılan yanlış algı karşısında işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.

Ayrıca yazı içeriğinde müvekkil şirketin ortaklık yapısına ilişkin ileri sürülen bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır. Unico Sigorta'nın kuruluşundan bu yana ortaklık yapısına ilişkin tüm bilgiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde kayıtlıdır. Bu bilgiler kamuoyuna açık şekilde tutulmakta ve bu bilgilere herkes kolaylıkla ulaşabilmektedir.

İzah edilen hususlar dahilinde https://www.birgun.net isimli internet haber sitesinde yayımlanan yazı içeriğindeki iddiaların ve ifadelerin gerçek dışı olduğunu, sürecin tamamen kamuoyu denetimine açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü ifade ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

UNİCO Sigorta Anonim Şirketi Vekili

Av. Mehmet DEMİR

(T.C. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.08.2023 tarih 2023/8294 D. İş sayılı kararına karşı itirazımızın reddine dair T.C. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 05/09/2023 tarih 2023/7760 D. İş Sayılı kararı gereğince yayınladığımız Düzeltme ve Cevap'tır.)

Cevap ve düzeltme metninin linki:


SKANDALLAR OTELİ ORMANI YUTACAK

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde bulunan ve adı skandallarla kamuoyunun gündeminden düşmeyen Paramount Otel olarak bilinen ve şu andaki adı Be Premium olan otelin genişletilme talebine onay verildi. 

Unico Sigorta adlı şirket, oteli genişletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 2020 yılında çevre etki değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunmuş ancak bakanlıktan onay alamamıştı. Şirket, 21 Mart 2022 tarihinde  ‘Turizm Konaklama Tesisi (Be Premium Bodrum Hotel) projesi’ kapsamında yeniden ÇED başvurusu yaptı. Bakanlık ise 14 Temmuz 2023 tarihinde ÇED gerekli değildir kararı verdi. 

Hâlihazırda 75 bin metrekarelik orman arazisine kurulu otel yaklaşık 26 bin metrekare daha genişletilecek. Genişletilmek istenilen bölge yine devlete ait orman arazisi içerisinde ve ikinci derece doğal sit alanı. Çevresinde ise arkeolojik sit alanı buluyor. Proje kapsamında oda sayısının 98’den 315’e çıkarılması planlanıyor. Proje için öngörülen bütçe ise 6 milyon TL.

SBK’NİN ESKİ ŞİRKETİ 

Otelin alanı, Orman ve Su İşleri Başkanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildi. Alanın kullanım hakkı ise bakanlığın kararıyla Unico Sigorta şirketi tarafından satın alındı. Unico Sigorta ilk olarak ‘Kara para’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan ve hakkındaki tutuklama kararı öncesi yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a aitti. 2022 yılında Korkmaz’ın kendisine açılan davalardan kısa bir süre önce şirketin yönetimini değiştirdiği kamuoyuna yansıdı. Jan Nahum yönetim kurulu başkanı olurken, Başkan Vekili ise Çağlar Şendil oldu. İki isim de Korkmaz’a yakın isimler olarak biliniyor. 

Paramount Otel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayınladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Buna göre, Veyis Ateş başta olmak üzere birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Otel’de ücretsiz tatil yapmıştı. Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de ileri sürmüştü.

Öte yandan otelin ilk sahibi Atilla Uras, otelin kurulu bulunduğu taşınmazın sahibi Ufuk Turizm şirketinin tüm hisselerini satış sözleşmesi ile 7 Eylül 2017’de Finsolvent adlı şirkete devretmişti. Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras ise mirasçısı olduğu Ufuk Turizm şirketinin hisselerinin Finsolvent’e devredilmesine karşın parasının ödenmediğini söylemiş ve dava açmıştı. Uras’ı haklı bulan İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi 15,4 milyon dolar ödenmesine karar vermiş, bu ödeme yapılmayınca haciz kararı vermişti. Victoria Yasemin Uras, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu için de “Babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi” iddiasında bulunmuştu.