Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan siyanür sızıntısına ilişkin SOL Parti Erzincan İl Örgütü basın açıklaması yaptı. İliç’teki madenin yıllardır bölgede ekolojik yıkım yarattığı belirtilen açıklamada “İliç kazası bir ilk değildir, bu zihniyete dur demezsek son da olmayacaktır. Kayırmacılıklarla kamu yararına değil ranta dayalı projelerin önünü açan bu zihniyet bir an önce pılını pırtını toplayıp gitmelidir" denildi. Açıklamada, madenin kapatılması çağrısı yapıldı.

SOL Parti Erzincan'dan siyanür sızıntısıyla ilgili açıklama: Altın madeni kapatılmalıdır

SOL Parti Erzincan İl Örgütü, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısıyla ilgili açıklama yaparak madenin kapatılması çağrısında bulundu.

Basın açıklamasını okuyan Sol Genç’ten Uğur Oğuz, “Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeni işletmesinde, 21 Haziran Salı gecesi siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hattında oluşan yırtılma nedeniyle yaklaşık 20 metreküp siyanürlü solüsyonun çevreye yayıldığına dair paylaşımlar yapılmıştır. Valiliğin lütfedip 4 gün sonra yaptığı açıklamada ‘Hiçbir dereye karışma olmadığı, Fırat Havzası’na gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir’ ibareleri geçmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ‘Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz’ ibareleri kullanılmıştır. Bakanlığın kamuoyundaki tepkileri ve duyarlılığı azaltmak için de olsa geçici bir süre zarfında Anagold şirketinin faaliyetlerini durdurması ortada ciddi bir durum olduğunun göstergesidir” dedi.

"CİDDİ VE PLANLI BİR SÜRECİN YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Açıklamaların çelişkili olduğunu belirten Oğuz, “Devlet kadroları tarafından birbirleriyle çelişen bu açıklamalar hem bu acı olayın yaşanmasına neden olan süreçlerin hem de tüm ilimizde ve çok daha geniş bir coğrafyada oldukça kötü etkileri olacak bu felakete karşı acil önlemlerin alınması gereken ciddi ve planlı bir sürecin yürütülemediğini/yürütülemeyeceğini gösteriyor” diye konuştu.

"Valilik yalan yanlış bir açıklama yapmak için neden 4 gün bekledi?” diye soran Oğuz, altın madeninin kapatılması gerektiğini de belirterek şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1 hafta boyunca böylesi acil bir durumu kontrol etmek için neler yaptı? Herhangi bir cevap vermeyeceklerini bildiğimiz için biz cevaplayalım. Olaya dair tüm teknik bilgi ve bilimsel açıklamaları kamuoyundan ve uzmanlarından sakladılar. 20 yıldır bu ülkenin kaynaklarını, doğasını emperyalist şirketlere, kendi çetelerine peşkeş çeke çeke kuruttular. Şimdi de bu felaketin üstünü örtmeye, muhalif sesleri kısmaya çalışmak için çırpınıp duruyorlar.

"GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Daha birkaç ay önce kapasite artışı için ÇED olumlu raporu verdikleri projenin bölgede bir felakete yol açmasını normal, geçici ve önemsiz bir durummuş gibi göstererek geçiştirmeye çalışıyorlar. İliç kazası bir ilk değildir, bu zihniyete dur demezsek son da olmayacaktır. Kâr hırsıyla doğal kaynaklarımızı ‘altın’ tepsi ile şirketlere sunan, yandaşlarını kollayan politikalar üreten, denetim mekanizmalarını lağvedip liyakatsiz atamalar ve kayırmacılıklarla kamu yararına değil ranta dayalı projelerin önünü açan bu zihniyet bir an önce pılını pırtını toplayıp gitmelidir."

Oğuz, bu felaketin en az hasarla atlatılması ve bir daha yaşanmaması için talepleri şöyle sıraladı:

► Ranta dayalı projelerden acilen vazgeçilmeli, standardı düşük doğa ve insan karşıtı uygulamalar derhal son bulmalıdır.
► Altının toplum, insanlık, kamu için gerekliliği ile üretim ve zenginleştirme süreçlerinde çevreye verdiği telafisi mümkün olmayan zararlar detaylı irdelenmelidir. İşletme ruhsatlı madenler bir planlama ile diğer tüm ruhsatlar derhal iptal edilerek altın madenciliği faaliyetleri son bulmalıdır.
► Yaşanan olayla ilgili teknik bilgiler saklanmamalı, kamuoyuyla ve konu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşlarla paylaşılmalıdır.
► Bilimsel ve teknik bilgi ışığında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin uzman görüşleri bu vakaya dahil edilmelidir.
► Meydana gelebilecek sağlık sorunlarının tespiti ve tedavi önlemleri için Türk Tabipler Birliği’ne başvurulmalıdır.
► Erzincan ilinde ve çevre bölgelerde meydana gelecek doğal ve beşeri hasarların tespiti için kısa, orta ve uzun vadeli raporlar hazırlanmalıdır.