Uludağ’ı ranta açacak olan Uludağ Alan Başkanlığı Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tüm tepkilere rağmen Resmi Gazete’de yayımlandı. SOL Parti Bursa İl Örgütü’nden yapılan açıklamada ise “Uludağ Alan Başkanlığı Kanunu bir rant projesidir” denildi.

SOL Parti: Uludağ Alan Başkanlığı Kanunu bir rant projesidir

HABER MERKEZİ

Yaşam savunucuları ile muhalefetin, Uludağ’ın doğasının ranta açılarak tahrip edileceği gerekçesiyle karşı çıktığı, geçen hafta AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ'ın, "korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin" Uludağ Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngörüyor. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esasları Uludağ Alan Başkanlığı belirleyecek.

SOL PARTİ’DEN TEPKİ

SOL Parti Bursa İl Örgütü’nden yapılan “Uludağ Alan Başkanlığı Kanunu Bir Rant Projesidir!” başlıklı açıklamada ise “1961 yılında Milli Park ilan edilen Uludağ ile ilgili Alan Başkanlığı Kanun Teklifi, Anayasa’nın yerinden yönetim ilkesine aykırı olmasına rağmen dün AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Yüzde 71’i orman ekosisteminden oluşan bölgede, Türkiye için toplam 137 endemik tür tespit edilmiştir ve bunların 30’u Uludağ endemiğidir. Özellikle Uludağ endemik türü olan Apollo Kelebeği ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Sakallı Akbaba bölgede yaşamaktadır” denildi.

BURSA İÇİN ÖNEMLİ BİR SU KAYNAĞI

“Tatlı su kaynakları açısından da zengin olan bölge, Bursa için önemli bir içme suyu kaynağıdır” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu yasayla Uludağ’ın milli park statüsü kaldırılmış, “Alan Başkanlığı” adlı sistem uygulamaya geçirilmiştir, Uludağ Milli Parkı’nın endemik türlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu 2.100 hektarlık bölümünün yönetimi, kurulması istenen Alan Başkanlığı’na devredilmiştir. Kabul edilen yasayla birlikte bölgedeki ekolojik dengeyi, yaban hayatını koruyan, toprak, hava, su kirlenmesine sebep olabilecek işlemleri ve bölgede yapılaşmayı engelleyen Milli Parklar Kanunu’ndan kaçarak ve Uludağ’ı talana ve yapılaşmaya açmak amaçlamaktadır.

T(alan) Başkanlığı’nın ne olduğunu bizler 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanı Kapadokya’ya yapılanlardan biliyoruz. Bu ülkenin ormanını, suyunu, havasını rant uğruna yok etmeye çalışan talancı zihniyete karşı yasaya rağmen bizler Uludağ’ın yok edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu eko-kırımın hayata geçirilmesine izin vermeyeceğiz. Rant uğruna atılan her adımda doğasına sahip çıkan halkın direnişi kaçınılmaz olacaktır. 20 yıldır bu ülkenin tüm kaynaklarını yağmalayan, yaşam alanlarımızı tahrip eden bu harami iktidarını hep birlikte göndereceğiz!”