SOMDER, 'Krizler Çağı' başlıklı, üç oturumdan oluşan bir konferans düzenleyecek. Online olarak düzenlenecek konferans, 11 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

SOMDER'den 'Krizler Çağı' konferansı

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) 11 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da 'Krizler Çağı' isimli bir konferans düzenleyecek.

Üç oturumdan oluşacak konferansta açılış konuşmasını SOMDER Başkanı Özgür Başpınar Aktükün ve Prof. Dr. Şükrü Aslan yapacak.

Konferansın 1'inci oturumunda Prof. Dr. Hatice Kurtuluş moderatörlüğünde 'Bugünün Küresel Krizinin Özgül Yönleri' konuşulacak. Bu oturumda Prof. Dr. Faruk Ataay 'Siyasal Kriz', Ekonomist Mustafa Sönmez 'Ekonomik Kriz' Prof. Dr. Haldun Gülalp ise 'İdeolojik Kriz' boyutunu tartışacak.

2'nci oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Songül Sallan Gül yapacak ve 'Toplumsal Muhalefetin Krizi' konuşulacak. Bu oturumda Dr. Melda Yaman 'Kadın Emeği ve Feminist Mücadele', Prof. Dr. Immanuel Ness 'Sınıf Mücadelesi', Dr. Bülent Şık 'Ekolojik Krize Karşı Yaşam İçin Mücadele' başlığını konuşacak.

3'üncü ve son oturumda ise Prof. Dr. Hayriye Erbaş moderatörlüğünde 'Sosyal Bilimlerin Krizi' tartışılacak. Konferansta Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Kadir Cangızbay ve Dr. Dinçer Demirkent de yer alacak.

Bu oturumda 'Akademinin Krizi, Kriz Dönemlerinin Akademiye Yansımaları, Toplumsal Muhalefet Krizinde Aydının Yeri' başlıklarına değinilecek.

somder-den-krizler-cagi-konferansi-1022117-1.