Türkiye Gazeteciler Sendikası, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi”ne ilişkin yaptığı bilgi edinme başvurusundan kayda değer bir sonuç alamadı. Bazı sorulara hiç cevap verilmezken, bazı sorulara da yetersiz cevaplar verilerek gerçekler saklandı.

Sorular cevapsız kaldı; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile ilgili gerçekler saklandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun /Fotoğraf: Depo Photos

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kuruluşunu duyurduğu “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi”ne ilişkin yaptığı bilgi edinme başvurusundan “bilgi” çıkmadı. Sendikanın CİMER aracılığıyla yaptığı başvuruda, kimi sorular yanıtsız bırakıldı.

İletişim Başkanlığı, “Merkezin çalışma usul ve esasları hangi mevzuatla düzenlenmiştir?”, “A Haber yazarıyken Merkez koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş’ın istihdamı ne şekilde yapılmıştır?” gibi soruları yanıtsız bıraktı. Merkezin kadro sayısı hakkındaki soruya da cevap verilmedi.

TGS’nin soruları ve İletişim Başkanlığı’nın ‘cevapları’ şu şekilde:

Dezenformasyona Mücadele Merkezi’nin teşkilat şemasındaki yeri nerededir? Hangi daire başkanlığına bağlıdır?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini takip etmek ve dezenformasyonla mücadele etmek üzere Başkanlık makamına bağlı olarak Makam oluruyla kurulmuştur.

Dezenformasyona Mücadele Merkezi hangi yasal dayanakla kurulmuştur?

Başkanlığımıza, 24/07/2018 tarihli ve 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde “Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak” ve (f) bendi çerçevesinde “Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak” görevleri verilmiştir.

Merkezin çalışma usul ve esasları hangi mevzuatla düzenlenmiştir?

(Cevap verilmedi)

Merkezin yetki ve görevleri nelerdir? Merkez hangi faaliyetlerde bulunmaktadır?

Merkez, Türkiye aleyhin yürütülen psikolojik harekat, propaganda, algı operasyonu, iç ve dış dezenformasyon faaliyetlerini takip ederek ülkemize yönelik manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet göstermektedir.

Başkanlığımızın internet sayfasında (https://www.iletisim.gov.tr/turkce) haftalık “Dezenformasyon Bülteni” yayımlanmaktadır. Merkezin faaliyetleri kamuoyunun erişimine açık olup mezkur faaliyetlere bilgi edinme hakkının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaksızın Başkanlığımızın internet sitesinden (https://www.iletisim.gov.tr/turkce/dezenformasyon-bulteni) ulaşılabilmektedir.

Merkezin kaç kişilik kadrosu vardır? Bu kadroların unvanları nedir?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi; koordinatör, uzman, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

BÜTÇESİ NE KADAR BELLİ DEĞİL

Merkezin bütçesi ne kadardır?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin müstakil bütçesi bulunmamaktadır.

Haber yazarıyken Merkez koordinatörü olarak atanan ve bürokrat olmayan İdris Kardaş’ın istihdamı ne şekilde yapılmıştır? Merkez koordinatörü olmak için aranan şartlar nelerdir? Bu atamanın yasal dayanağı nedir?

(Cevap verilmedi)