Google Play Store
App Store

TTB’nin tüm yurttaki ortak eyleminde “Hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı istiyoruz” denildi.

Söz sırası hekimlerde

EMEK SERVİSİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin üçüncü haftasında kapsamında, hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilm özel hizmet tazminat oranı talebiyle basın açıklamaları düzenledi.

Açıklamalarda, “Türk Tabipleri Birliği olarak emeğimizin görünmesini, hakkımızın ödenmesini istiyor, ‘Ek ödeme değil tek ödeme’ diyoruz” denildi.

Yoksulluğun etkilerini hekimlerin de çok yakından yaşadığı vurgulanan açıklamada talepler şöyle sıralandı: “Temmuz 2021 Türk-İş araştırmasına göre yoksulluk sınırı 9.500 TL. Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekim maaşı 5.800 TL’dir. BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300-4.000 TL arasında. 7200 ek göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış talep ediyoruz.”

İstanbul’da hekimler Beşiktaş 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) önünde bir araya geldi. İstanbul Tabip Odası’nı (İTO) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “TTB’nin çağrıcı olduğu eylemlilik sürecinde bu hafta ‘7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı’ talebiyle alanlardayız. Bizler emeğimizin karşılığını alamadan çalışıyoruz, ek ödeme adı altında, emekliliğe yansımayan, her yerde farklı verilen, güvencesiz bir sistemle ücretlendiriliyoruz” dedi. Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş ise, Adana Şehir Hastanesi’ndeki açıklamada “Emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Göreve başladığımız günden bu yana her yıla 120 gün yıpranma payı istiyoruz” dedi.

İzmir Tabip Odası’nın açıklaması ise İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi hekimleriyle birlikte yapıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı hekimlerle yaptığı görüşmelerde; “Emekliliğe yansımayan performansa dayalı ek ödemeler son dönemde hastane gelirlerinin azaldığı gerekçesiyle iyiden iyiye düşmüştür” dedi.