birgün

6° AZ BULUTLU

EĞİTİM 15.05.2018 13:08

Sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusu yayımlandı

Ataması yapılmayan öğretmen sayısının 500 bine dayanmasına karşın sözleşmeli istihdam modelinden vazgeçmeyen MEB’in ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler arasından yapacağı 5 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlandı

Sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusu yayımlandı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler arasından yapacağı 5 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlandı. MEB’e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin yanı sıra uzman ve usta öğreticilerin de başvurabileceği atamalara yönelik ölçütler, “Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye dayandırıldı. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuracak adaylara, “2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak” şartı koşuldu.

540 sigorta primi zorunluluğu

MEB, ataması yapılmayan öğretmen sayısının yarım milyona ulaşmasına ve öğretmen açığının 90 bine dayanmasına karşın sözleşmeli istihdam modelinden vazgeçmedi. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve sözleşmeli öğretmenliğe geçmek isteyen adaylara, sigorta primlerinin 540 gün ödenmesi zorunluluğu getirildi. 540 günün hesabında yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan sürelerin toplamının esas alınacağı, bunun dışındaki hiçbir durumun dikkate alınmayacağı belirtildi. Bakanlık, sözleşmeli istihdam edeceği öğretmen adaylarına şu başvuru şartlarını getirdi:

>> Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

>> 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

>> Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

>> Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak.

>> Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak.

>> Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

>> 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.

>> Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

>> 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

En fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine

Sözleşmeli öğretmen olarak atama yapılacak alanların kontenjanları da belli oldu. Bin 367 kontenjan ile sınıf öğretmenliği en fazla atama yapılacak alan olurken okul öncesi öğretmeni olarak 605 kişinin atanacağı bildirildi. En fazla kontenjan ayrılan alanlar içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği üçüncü sırada geldi. Bu alan için belirlenen kontenjan 577 oldu.

<

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız