Sözlü sınava bir iptal daha

17.08.2018 08:48 EĞİTİM

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Liyakati yok saydığı ve kayırmacılığa yol açtığı gerekçesiyle tepki çeken sözlü sınavlara ilişkin bir iptal kararı daha verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak Hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadrolarına yazılı veya sözlü sınavla alım yapılmasını sağlayan düzenleme Danıştay kararıyla iptal edildi.

Ankara Barosu’nun, ilgili kadrolara KPSS (B) grubu puanının yanı sıra yazılı veya sözlü sınavla alım yapılmasını sağlayan düzenlemenin iptali için açtığı dava Danıştay 12’inci Dairesi’nde karara bağlandı. Baro, kadroların öneminin ve niteliklerinin gereği olarak istihdam edilecek kişilerin işe alımlarında ikinci bir yazılı ya da sözlü sınav yapılarak bilgilerinin değerlendirilmesinde kamu yararına olmasına karşın idareye yalnızca tek aşamalı sözlü sınav yapma yetkisinin verilmesinin objektiflik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Bu kapsamda idareye tek aşamalı sınav yapmak konusunda takdir yetkisi veren yönetmeliğin ek maddesine yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 12’inci Dairesi, ilgili maddenin hukuka aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi.

Objektiflikten uzak

Davalı konumda olan Başbakanlık’ın avukatları savunmalarında, itiraz edilen uygulamanın hizmetlerin daha verimli ve kamu yararına uygun olması amacıyla gerçekleştirildiğini ileri sürerek davanın reddini talep etti. Tarafları dinleyen Danıştay Tetkik Hakimi Burak Bozkurt, maddenin subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkilerinin bulunduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı. Danıştay Savcısı Gülen Aydınoğlu da idarecilere tercihli sınav yapma olanağı sağlayan düzenlemenin, Hazine avukatı ve hukuk müşavirliği kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına yönelik giriş sınavının objekliften uzak bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Eşitlik ilkesine aykırı

Düzenlemenin hukuka aykırı olduğu tespitiyle oybirliğiyle verilen iptal kararında şunlar kaydedildi: “Kadrolara merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolarından farklı olarak bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelere yol açıcı etkileri bulunduğundan, dava konusu ek 6’ıncı maddeyle getirilen düzenlemede hukuka uyarlılık görülmemiştir.”