TMMOB ŞPO Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi projesine ilişkin bir basın açıklaması yaparak söz konusu projenin derhal iptal edilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Başkentin mirasını, yaşam alanlarımızı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyacağımızı; bilimin ve ilerici ortak değerlerimizin ışığında, kamu yararı adına mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

ŞPO Ankara Şubesi’nden Çankaya Belediyesi’ne çağrı: Saraçoğlu Mahallesi’nde ruhsatları iptal edin

HABER MERKEZİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketi tarafından yürütülen Saraçoğlu Mahallesi projesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

"Saraçoğlu Mahallesinde İptal Kararlarına Rağmen Ruhsatlar Durdurulmuyor, Mükerrer Planlar için Yeni Ruhsatlar Düzenlenmiyor!" başlıklı basın açıklamasında hukukun ayaklar altına alındığı vurgulandı.

"İMAR PLANLARINI YENİDEN HAZIRLAMALI, PROJEDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ"

"Rant projesinin sürmesi için Bakanlık düzeyinde hukuk hiçe sayılmakta, mahkemeler ve meslek örgütleri hedef gösterilmektedir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlık mahkeme kararları doğrultusunda ve katılımcı süreçleri işleterek imar planlarını yeniden hazırlamalı, projeden derhal vazgeçilmelidir. Çankaya Belediyesi, imar planları iptal edilen ve korunması gereken özelliklerinden dolayı daha dikkatli olunması gereken bu alanda, dayanağı olmayan ruhsatları iptal etmelidir. Cumhuriyetin ve Başkentin bu sembol mekanını ve Ankara`nın belleğini tüm itirazlarımıza rağmen mükerrer planlarla yok etme pahasına ranta açan uygulamalara karşı dün olduğu gibi bugün de aynı noktadayız. Başkentin mirasını, yaşam alanlarımızı, doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyacağımızı; bilimin ve ilerici ortak değerlerimizin ışığında, kamu yararı adına mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."