birgün

5° AÇIK

BİRGÜN EGE 11.12.2020 14:15

Sürgün edilen sağlık emekçisi için yürütmeyi durdurma kararı

DEÜ Hastanesinde ek ödemelerdeki kesintilere karşı sağlık emekçilerinin gerçekleştirdikleri eylemlere katıldığı gerekçesiyle sürgün edilen SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur’un, açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Sürgün edilen sağlık emekçisi için yürütmeyi durdurma kararı

Berkay SAĞOL

Dokuz Eylül Üniversite (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ek ödemelerdeki adaletsizlikler, döner sermaye kesintileri gibi sorunlara ilişkin birçok sendikanın bir araya gelerek yaptığı eylemlerin ardından önce eylemler yasaklandı, daha sonra da sağlık emekçilerine soruşturmalar açıldı. Açılan soruşturmaların ardından SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur ‘görevlendirme’ adı altında 6 ay süreyle Buca DEÜ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne sürgün edildi.

Sürgün kararının iptal edilmesi amaçlı açılan yürütmenin durdurulması davası, İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi ve dava İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı. İzmirBölgeİdareMahkemesi5.İdari DavaDairesi’nde görülen davada, davacının itirazı kabul edildi. Yürütmeyi durdurma kararında, “2577 sayılı yasanın 27/7.maddesi gereğince dava konusu işlemin yürütmesinin teminat alınmaksızın durdurulmasına, kesin olarak karar verildi” denildi.

Yürütmeyi durdurma kararında, “Sendikanın işyeri temsilcisi olan davacının görevinden ve görev yerinden uzaklaştırılması sonucuna sebep olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Diğer taraftan, davacının görev yerinden uzaklaşmasına sebep olan dava konusu işlemin uygulanması halinde Yasa ile güvence altına alınan sendika temsilciliğini yürütmesini fiilen imkansız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından telafisi imkansız zararlar doğuracağı da tabiidir” ifadelerine yer verildi.

DAYANIŞMA KAZANDIRDI

Sendikal faaliyetleri nedeniyle sürgün edilen SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur, kararın açıklanmasından yaptığı açıklamada dayanışmanın önemini vurguladı. Uğur, “Temsilcisi olduğum SES, üyesi olduğum Türk Hemşireler Derneği ve başta Tabip Odası olmak üzere birçok kurum sürgünün durdurulması için yoğun çaba göstermişlerdi. Bu süreçte #günselihemşireyalnızdeğildir sosyal medya hashtagi ile konu gündemde tutulmuştu. Bu karar mücadelenin, dayanışmanın kazanımıdır” diye konuştu.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol