Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin raporuna göre 6-59 aylık Suriyeli her 6 çocuktan 1’i kilosuna göre kısa boylu, her 13 çocuktan 1’i düşük kilolu. Rapora göre çocuklar ölüm riskiyle karşı karşıya.

Suriyeli çocuklar yetersiz besleniyor: Ölüm riski çok yüksek

DİLAN ESEN

Yetersiz sosyoekonomik koşullar nedeniyle çocuklarda malnütrisyon görülme riskini artırırken ülkedeki sığınmacı çocukların durumu da dikkat çekici. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) ‘Geçici Koruma Altındaki Çocukların Malnütrisyon Durumlarının Değerlendirilmesi Ve Hizmet Önerileri’ raporunu yayımladı. Rapora göre 6-59 aylık geçici koruma altındaki Suriyeli her 6 çocuktan 1’i kilosuna göre kısa boylu (bodurluk), her 13 çocuktan 1’i düşük kilolu, her 21 çocuktan 1’i fazla kilolu, her 27 çocuktan 1’i ise boyuna göre zayıf.

Sığınmacı ile mülteci çocuklar; geçim kaynaklarına erişememe, yetersiz barınma koşulları, temiz suya erişememe, yeterli ve dengeli gıdaya erişememe, hane halkı nüfusunun çokluğu nedenleriyle malnütrisyon riski ile karşı karşıya. Çocuklarda ölüm riskini artıran malnütrisyon, zihinsel gelişimini, boy uzamasını olumsuz yönde etkiliyor.

YÜZDE 27,8’İ HASTA

Derneğin raporundaki araştırmaya Adana, Ankara, Antep, İstanbul ve İzmir’den toplam 817 çocuk katıldı. Çocukların yüzde 27,8’inde en az bir hastalık veya engellilik bulundu. Araştırmaya dahil edilen çocukların yüzde 7,8’i düşük kilolu; yüzde 3,8’i boyuna göre zayıf; yüzde 17,5’i kilosuna göre kısa ve yüzde 4,8’i fazla kilolu. Suriyeli çocukların bodurluk sıklığı yüzde 17,5 risk oluşturuyor.

Çocuklarda kronik malnütrisyon göstergesi olan bodurluk görülme sıklığının trisk oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, “Yaşına göre boyu kısa olan (bodur) Suriyeli çocuk sayısı, normal standart dağılıma göre toplumda var olan bodur çocuk sayısından fazladır. Düşük kilolu çocukların, ishal, besin zehirlenmeleri ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklara bağlı olarak ölüm riski ile karşı karşıya kalma olasılığı fazladır” denildi.

Rapora göre çocukların bakım verenlerine ait gelir düzeyi verileri ise şu şekilde:

►0-500 TL arası: Yüzde 16,4

►501-1000 TL arası: Yüzde 19,7

►1001-1500 TL arası: Yüzde 20,4

►1501-2000 TL arası: Yüzde 23,3

►2000 TL üzeri: 20,2

MALNÜTRİSYON NEDİR?

Beslenmenin içerik veya miktar açısından yetersiz olması sonucunda, vücudun gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik duruma malnütrisyon deniyor.

GEREKLİ DESTEK SAĞLANMALI

Raporda, yeterli beslenmeden aile planlaması ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda yapılan pek çok önerinin bir kısmı şu şekilde:

Adölesan gebelikler, sık doğumlar ve aile planlaması hakkında gerekli eğitimlerin verilmeli.

Gebelik ve emziklik döneminde annenin halk sağlığı düzeyinde mikro besin öğeleri açısından değerlendirilmesi ve vitamin programları çerçevesinde demir, folik asit ve D vitamini desteklerini düzenli kullanımının desteklenmesi ve bu konuda bakım verenlere yönelik gerekli bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmeli.

Beslenme durumu haricinde annenin içinde bulunduğu psikolojik durum, kaygı bozukluğu gibi etkenler anne sütünün verimini azaltabildiği için psikolojik açıdan destekleyici bireysel ve grup çalışmalarının yürütülmeli.

Zamanında, yeteri miktarda ve doğru besinlerle tamamlayıcı beslenmeye başlanması için gerekli eğitimin bakım verenlere sağlanmalı.

Mikro besin öğesi yetersizliklerinin klinik belirtileri ve risk altında olan gruplar hakkında bireylerin bilinçlendirilmeli, takviye edici gıda desteği sağlanmalı.

Hijyen pratikleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları yürütülmeli ve hijyen malzemelerine ulaşımın sağlanmalı.

Sağlık hizmetlerine erişim konusunda gerekli desteğin sağlanmalı.