Tarihçe
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Bakıştık

çağırdı

Dokundu

ağırdı

Gülümsedim

bağırdı

Zırhı çıkardım

derim yüzüldü

Soluk aldım

üzüldü

İyi sandım

ağladı

Özgürdük

bağladı

Okşadı

kemikler kırıldı

Ayrıldık

sarıldı

Buluştuk

darıldı

Yeni sayfa

defter dürdü

Tatlı sandı

acı sürdü

Mut dedi

ölüm kattı

Kutlu doğan

kutsuz battı