Tarihin akışını değiştirdiler!

12.09.2019 22:30 EĞİTİM

MUSTAFA KÖMÜŞ

11. sınıflara verilen Türk Dili ve Edebiyatı kitabında tarihi bir yanlış yapıldı. Kitapta Victor Hugo’nun romantizmin kurucusu olduğundan bahsedilirken onun doğumundan yaklaşık 150 yıl önce ölen William Shakespeare’in ise bu akımı geliştirdiği aktarıldı. Kitapta ayrıca Fransız İhtilali’nden önce ölen Shakespeare’in bu olayın etkisiyle romantizme yöneldiği ifade edildi.

Kitapta şu ifadelere yer verildi:

“Toplumsal değişmeler ve gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler, bireysel farklılıklar edebi akımların oluşumunda etkili olur. Örneğin 19. yüzyılda Fransız İhtilali’nin etkisi Batı’da romantizm akımının oluşumuna zemin hazırlamış, Shakespeare (Şekspir), Goethe (Göte), Schiller (Şiller), Victor Hugo (Viktor Hugo) gibi sanatçıların eserlerinde ortak bir yönelim ve anlayış belirginleşmiştir. Victor Hugo öncülük etmiş, Shakespeare geliştirmiş, birçok sanatçı da eser vererek genel akımı oluşturmuştur. Bizim edebiyatımızda da Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar dönemin koşulları ve kendi düşünceleri gereği romantizm akımının birçok özelliğini yansıtarak eserlerini yazmışlardır.”