TBB’nin gündemi tahribatı ortadan kaldırmak

Namık ALKAN

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesi Av. Ercan Demir, TBB’nin önceki başkanı Metin Feyzioğlu döneminde eksen kayması ve tahribata uğradığını söyledi. Av. Demir, bu nedenle öncelikli gündemlerinin TBB’yi son beş yıllık süreçteki kaybından ve eksen kaymasından kurtararak, uğradığı tahribatı ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti.


TBB’nin 1960 yılında, Prof. Dr. Faruk Erem’in kurucu başkanlığında, mesleki yapılanma, baroların yargı içindeki konumu ve baroların toplumsal sorunlara ne şekilde ele alacağı, ne şekilde taraf olacağı ve kendi içindeki yapılanmasının nasıl demokratik olacağı konularında önemli bir adımlar atarak sürece başladığını kaydeden Av. Demir, Metin Feyzioğlu’na gelene kadar TBB başkanlarının savunma mesleğinin bu geleneksel yapısını ana hatları ile sürdürdüklerini ifade etti.

Feyzioğlu döneminde farklı bir süreç yaşandığını hatırlatan Av. Demir, “Eksen kaymasının en önemli eşik noktalarından biri 15 Temmuz sonrasındaki 2016 yılı adli yıl açılışının Saray’da yapılmasıydı” dedi. Av. Demir, “Metin Feyzioğlu iktidar yanlısı bir tutum aldı. Mevcut iktidarın söylemleri ile paralel bir söylem içine girmeyi başladı. Oysa TBB’nin iktidarda kim olursa olsun iktidar yanlısı olmak gibi bir durumu Türkiye’de hiçbir zaman olmadı. TBB başkanlarının hiçbiri böyle bir çizgi izlemediler. TBB iktidarın yedeği haline gelirse ülkede demokratik sistem ortadan kalkar. Yargının diğer unsurlarının da iktidarın bir parçası olmaması gerekir” diye konuştu.

Bu tahribatı ortadan kaldırmanın görevleri olduğunu ifade eden Av. Demir, “Hem örgütsel tahribatı, hem hukuksal duruş itibarı ile yaşanan tahribatı gidermek, TBB’yi geleneksel çizgisini taşımak gibi öncelikli görevimiz var” dedi.

tbb-nin-gundemi-tahribati-ortadan-kaldirmak-974467-1.
Avukat Ercan Demir - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesiYARGI BAĞIMSIZ DEĞİL

Av. Demir, Türkiye’nin yargı konusunda çok ciddi sorunlar yaşadığını da belirterek şunları söyledi: “Yargının bağımsızlığı konusunda sokaktan geçen vatandaşında tespit edebildiği bariz bir problem var. Tahribat ile yürüyen bir yargısal sistem var. Temel demokratik sistemin kurum ve kuruluşlarının ortadan kaldırıldığı, siyasi hakların keza ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Anayasa ve AİHM’de tanımlanan kişi hak ve hürriyetlerinin neredeyse tamamının ortadan kaldırıldığı veya kaldırılmaya yönelik çalışmaların yapıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bizim görevimiz temel demokratik değerlerin, hukukun üstünlüğü ve insan hakları değerlerinin yaşama geçmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.”

SORUNLAR SİLSİLESİ

Avukatlık mesleği ile ilgili çok büyük sorunların var olduğunu dikkat çeken Av. Demir, şöyle devam etti: “Avukatlık mesleğinde yaşanan ekonomik ve işlevsel sorunlar, aslında Türkiye’deki demokratik yapılanmaya ciddi yansıması olacak. Avukatlık mesleğinin etkinliği ve yapısı bozulursa, yurttaşların hak arama özgürlüğü de ortadan kalkar. Bu dönemde mesleğimizin yaşadığı sorunlar Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanmış ve görülmüş bir noktada değil. Önü alınamaz devasa bir sorun silsilesi ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde ciddi bir görev gündemi olarak kabul ediyoruz.”