birgün

10° KISA SÜRELİ HAFİF YOĞUNLUKLU YAĞMUR

TBMM’de kabul edilen “YÖK kanunu” Resmi Gazete’de

Öğrencilerin demokratik haklarını yok sayan disiplin cezaları, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

EĞİTİM 09.02.2023 12:12
TBMM’de kabul edilen “YÖK kanunu” Resmi Gazete’de Fotoğraf: DHA
Abone Ol google-news

Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması, öğrencilerin demokratik haklarını yok sayan disiplin cezaları ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Yasayla, yükseköğretim kurumlarında ögrencilerin demokratik haklarını yok sayan disiplin cezaları ve disiplin suçları ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenleniyor.

Söz konusu yasayla üniversite öğrencileri için kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma, yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumunda çıkarma cezaları ile bu cezalara neden olan fiiller tanımlanıyor.

Örneğin, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılması gereken üniversitelerde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak suç sayılıyor, hatta üniversite senatosu tarafından belirlenen alanlar dışında sigara içmek dahi kınama cezasını gerektiren fiiller arasında sayılıyor. Kuruma ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantı yapmak uzaklaştırma cezası gerektiren fiiller arasında sayılıyor

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini her yıl kendi adına açılan hesaba yatırma yükümlüğünü, banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.

Yasada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.

Beykent Üniversitesinin adı "İstanbul Beykent Üniversitesi"; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin adı "Alanya Üniversitesi"; Antalya AKEV Üniversitesinin adı "Antalya Belek Üniversitesi"; Nişantaşı Üniversitesinin adı "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi"; Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun adı ise "İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde; Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere yükseköğretim kurumu kurulacak.

Milli İstihbarat Akademisinin akademik ve idari teşkilatlanması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, MİT tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yıllık harcama planları, gelirleri esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri üzerine, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından düzenlenecek.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun