Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75'e çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
TCMB, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faizini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarıyla ilgili değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75 oldu. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.