Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, “Hastaların en uygun koşullarda ilaca erişimlerinin sağlanabilmesi için ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV’nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz” açıklamasını yaptı.

TEB Başkanı Üney: İlaçlardaki yüzde 8 KDV’nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, yaptığı yazılı açıklamada, ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV’nin kaldırılmasını talep etti.

Açıklama şöyle:

“Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı veya ithaline izin verdiği beşerî tıbbi ürün, tıbbi mama, tıbbi cihaz ve malzemelerde katma değer vergisinin (KDV) kaldırılmasına ilişkin ilgili mercilere talepte bulunmuştuk. Bu çerçevede 29 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bebek mamaları, hasta bezleri ve tıbbi cihazlara uygulanacak KDV oranın yüzde 8 ‘e düşürülmesi memnuniyet verici bir gelişmedir.

İnsan sağlığı üzerinde hayati önem taşıyan ilaçlar, tüketimi ertelenemeyecek sağlık ürünleridir. Bu kapsamda hastaların en uygun koşullarda ilaca erişimlerinin sağlanabilmesi için Türk Eczacıları Birliği olarak ilgili başvurularımızda da belirtildiği gibi ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV’nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz.”