İzmir’in Kınık ilçesindeki “Termik Santral ve Düzenli Depolama Alanı” kararı İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Termik santrala izin planları iptal: Kınık nefes aldı


Aycan KARADAĞ

İzmir’in Kınık ilçesinde Termik Santral ve Düzenli Depolama Alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planlara karşı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından dava açıldı.

Açılan davada, tarım ve orman alanlarını olumsuz etkileyecek Değirmencieli ve Arpadere Köyü arasındaki 3 farklı bölgede termik santral ve düzenli depolama alanı kurulmasına izin veren Çevre Bakanlığı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları kararı, İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme kararına göre, dava planlama alanı ve çevresine ilişkin doğal yapı özellikleri kapsamı, doğal yapı üzerindeki olası çevresel etkileri, yer seçim ilkeleri özel ürün arazilerinin tarımsal niteliği ve bütünlüğünün olumsuz etkileneceği, yeterli önlemlerin alınmamış olduğu, mevzuata üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı gerekçeleriyle, söz konusu planların iptal edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda İzmir’in Kınık ilçesi Kalemköy, Arpadere, Elmadere ve Değirmencieli Mahallesi mevkiinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulması planlanan 700 MW’lik kömüre dayalı elektrik üretim santrali projesi için Bakanlık “ÇED Olumlu” kararı vermişti.