Termikler kirletmeye devam edecek

06.12.2019 01:40 YEŞİL BİRGÜN

İSMAİL ARI

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO), termik santralların bacalarına filtre takılması ile kirletiliciğinin önlenebileceği yönündeki kanının doğru olmadığını gösteren bir açıklama yaptı. Filtre ile tam kapasite çalışması durumunda sadece kükürtdioksit salınımının önlenebileceği belirtilerek, “Santralların çevre mevzuatına uyum sağlaması çok zor hatta imkânsızdır. Bu nedenle yapılması gereken kömür yakıtlı bu santralların Avrupa da olduğu gibi kapatılması ve yenilerinin de inşa edilmemesidir” denildi.

KMO’nun açıklamasında “Santralların çevre ile ilgili arıtma üniteleri ve tesislerinin yapımı 2019 yılı sonuna kadar yetiştirilemeyeceğine göre zaten ortada ‘kirletmeye devam’ edilmesi için yaratılmış fiili bir durum vardır. Daha önce bu yatırımların yapılması için yedi yıl çevreyi kirletmeleri pahasına bu santrallara izin verilmişti. Sürenin sonunda bu yatırımlar yapılmayınca süre iki buçuk yıl daha uzatılmak istenmişti” ifadeleri yer aldı.


DESTEKLERDEN YARARLANIYORLAR


KMO Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri özetle şöyle:

♦ Santrallara söz konusu teknolojik yatırımların yapılmış olması da tek başına yeterli değildir; santralların işletilmesi sırasında arıtma tesislerinin gerekli kapasitede çalıştırılmaları da gerekmektedir.

♦ Çevreyi kirleten ve insan sağlığına zarar veren bu santrallar üstelik yerli kömür kullanan üreticilere verilen ve kapasite mekanizması adı altında ödenen desteklerden de yararlanmaktadır.

♦ Partikül madde ve kükürtdioksit kömür santrallarının yıllardır bilinen ve önlem alınması gereken başat kirleticileridir. Azot oksitler, cıva gibi ağır metallerin yanı sıra kömür santrallarından çıkan küllerin depolama sahalarının çevresel etkilerinin de izlenmesi gerekmektedir.

♦ Kömür santralları iklim krizinin en önemli nedeni olarak görülen karbondioksit emisyonları açısından da en önemli kaynaklardan biri olup, ülkemizin sera gazı emisyonları konusundaki karnesinin iyi olmadığı da bilinmektedir

♦ Solar fotovoltaik ve rüzgâr santrallarının maliyetleri düşerken, çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak önlemler kömür santrallarının maliyetlerini yukarı çekmektedir. Dünyada finans kuruluşları artık kömür santrallarına kredi vermekten vazgeçmekte ya da kredi vermeyi kısıtlı koşullara bağlamaktadır.

cukurda-defineci-avi-540867-1.