Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Basın İlan Kurumu'nun Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını sona erdirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada AKP iktidarının basın kuruluşlarına uyguladığı baskıya dikkat çekti. Açıklamada "Basın İlan Kurumu'nu Evrensel Gazetesi'ne yönelik hak ihlaline neden olan kararından vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

TGC'den Evrensel'e destek açıklaması: Hak ihlaline neden olan karardan vazgeçilsin

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Evrensel Gazetesi’nin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını sona erdirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada; BİK'in Evrensel Gazetesi'nin ilan ve reklam yayınlama haklarının sona erdirilmesinin Anayasa'ya, Basın Kanunu'na ve 192 sayısı Kanuna bağlı olarak çıkartılan normal hiyerarşisine aykırı olduğu vurgulandı.

Kararla birlikte AKP iktidarının kendilerine yakın olmayan basın kuruluşlarına uyguladığı baskıyı arttırdığına vurgu yapılarak Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gazetesine uygulanan yasaklara da dikkat çekildi.

"Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez. Basın İlan Kurumu’nu Evrensel Gazetesi’ne yönelik hak ihlaline neden olan kararından vazgeçmeye çağırıyoruz" denilen açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde siyasi iktidarın sistematik şekilde Basın İlan Kurumu (BİK) eliyle basını cezalandırma yoluna gittiği tartışmasızdır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bugüne kadar, Basın İlan Kurumu’nun siyasi iktidarın isteği doğrultusunda aldığı, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ihlal eden çok sayıda kararına karşı tüm uyarılarımızı yaptık.

Son olarak Basın İlan Kurumu’nun Evrensel Gazetesi’nin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ermesine ilişkin aldığı karar, başta Anayasamıza, Basın Kanunu’muza, 195 sayılı Kanuna ve buna bağlı çıkartılan normlar hiyerarşisine aykırıdır. Şimdi bir kez daha hatırlatıyoruz:

-Basın İlan Kurumu’nun ana görevi resmi ilanların gazetelerde yayınlanmasında aracı olmaktır.

-BİK, resmi ilanlar yoluyla basın üzerinde sağladığı kontrolden vazgeçmelidir.

-İktidarlar resmi ilan rejimini BİK aracılığıyla bir silah olarak kullanmaya derhal son vermelidir.

-Resmi ilanları almak için medyanın objektiflikten uzak yayın yapmayı baştan kabullenmesi ve iktidara yakın olma çabalarının, sonuçta güdümlü, besleme, naylon, yandaş basın kavramlarını ortaya çıkardığı unutulmamalıdır. Evrensel Gazetesi ve diğer iktidara yakın olmayan basın kuruluşları hakkında alınan kararlarla basın özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır.

'ASLA BAŞARIYA ULAŞAMAYACAKLAR'

Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu’na verilen yetkinin, artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu tespitini yapmıştır.

Bu kararın ardından Evrensel Gazetesi’nin resmi ilan ve reklam hakkının kaldırılması açık bir hak ihlalidir. Basın İlan Kurumu’nun cezalandırma amacıyla davrandığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne müracaat eden Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, BirGün Gazetesi de mi aynı akıbetle karşılaşacaktır? Bu nedenle tekrar tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Demokratik bir toplumda tüm kurumlar bağımsız ve özgür karar almalıdır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez. Resmi ilan sopasıyla, kitle iletişim araçlarının ekonomik yollarla seslerinin kısılmaya çalışması hukuka ve kanuna aykırıdır. Bu yolla basını susturma gayreti içine girmenin asla kabul edilmeyeceğini ve asla başarıya ulaşmayacağını da hatırlatıyoruz. Basın İlan Kurumu’nu Evrensel Gazetesi’ne yönelik hak ihlaline neden olan kararından vazgeçmeye çağırıyoruz"

NE OLMUŞTU?

Basın İlan Kurumu, (BİK) 2019 yılından beri ilan vermediği Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti.

Alınan son kararla, askıda tutulan bu hak tümüyle iptal edilmiş oldu. BİK Genel Müdürlüğü tarafından Evrensel gazetesine iletilen tebligatta, okurların bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığı iddiası iptal kararına gerekçe gösterildi.