THY DO&CO'da sendika kıyımı!

23.11.2016 16:11 ÇALIŞMA YAŞAMI

THY DO&CO firmasında DİSK Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’nın (Dev Turizm-İş) örgütlenme çalışması başlatmasının hemen ardından 122 işçi ‘küçülme’ gerekçesiyle işten atıldı. Dev Turizm-İş’ten bugün yapılan açıklamada, “Yaşananlar çok açık bir şekilde sendika kıyımıdır” denildi.

Dev Turizm-İş İstanbul Bölge Temsilciliği tarafından DİSK Genel Merkezi’nde bugün basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

Kışın ortasında işsiz bırakıldılar

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

“THY DO&CO’ da çalışan 122 işçi; 12 Kasım günü toplu bir şekilde işten atıldı. 11 Kasım günü, havaalanına yakın bir otele çağırılan işçiler herhangi bir sözlü bilgilendirilme yapılmadan kışın ortasında işsiz bırakılmıştır. İş akdini feshettikleri yazılı bildirimde de ekonomik küçülme ve çalışılan pozisyona ihtiyaç kalmadığı işçilere tebliğ edildi.

Ancak, topluca işten çıkarmanın sendikamızın örgütlenmeye başlamasının hemen ertesinde olması ve işten atılan işçilerin yerine hemen yeni işçilerin alınması, işten atmaların gerçek niyetini gösteriyor. Yaşananlar çok açık bir şekilde sendika kıyımıdır, işçilerin anayasal haklarını kullanmasını engellemektir.Baskı, mobbing, karalama

THY DO&CO’ da çalışan uçan şef ve uçan aşçıların sendikamızda örgütlenme tercihlerinde bulunmasının sebebi, çalışma koşullarının ağırlığı ve konfederasyonumuz DİSK’in ve Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’nın ilkeleridir. DO&CO’ da çalışan işçiler, çalıştıkları pozisyonun dışında pek çok bölümde çalıştırılmış, baskılara-mobbinge maruz bırakılmıştır. Ücretler düşürülmeye çalışılmış, karalamalar ve yalanlar ile işçiler karalanmaya çalışılmıştır.

Bütün bu sorunlara karşı örgütlenme ihtiyacı duyup sendikamıza gelen işçilerin işten atılması, bütün bu yaşanan olumsuzlukların zirvesi olmuştur. İşçiler kışın ortasında bir anda kendini ‘kapının önünde’ bulmuş ve mağdur olmuşlardır.

Dev Turizm-İş olarak, sendikalı-sendikasız işten atılan bütün işçilerin süreçlerinin takipçisi olacağız ve işçilerin yaşadığı mağduriyeti tüm kamuoyuna daha gür bir şekilde anlatacağız.

Turizm emekçilerine çağrı

Buradan tüm turizm emekçilerine sesleniyoruz: Her geçen gün yaşadığımız sorunlar tıpkı THY DO&CO’da olduğu gibi artıyor, kazanımlarımız gasp ediliyor. Patronların iki dudağı arasında çalışmaya mahkûm ediliyoruz. İşsizlik korkusuyla kölece çalışmak önümüze konuluyor. İşçi sınıfı, sermayenin bütün bu vahşi sömürü politikalarına karşı birliklerini sağlayıp örgütlü olması insanca bir çalışma yaşamını kurmak için zorunludur. Sendikalı-güvenceli-toplu sözleşmeli bir çalışma ve insanca yaşam için sendikalı olalım, örgütlü olalım, birlik olalım!

Sendika hakkımız engellenemez, atılan işçiler geri alınsın!”