Google Play Store
App Store

TTB'nin öğretim üyeleri ile yaptığı anket, sağlıkta yaşanan sorunları gözler önüne serdi. Anket, tıp öğrencilerinin nitelikli eğitim alamadığını gösterdi. Ankete göre, öğretim üyeleri çalışma koşullarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeteri kadar ilgilenemiyor. Ayrıca ekonomik sorunlar yaşanıyor.

Tıp fakültelerinde tehlike çanları
Fotoğraf: Freepik
Sibel Bahçetepe
Sibel Bahçetepe
sibelbahcetepe@birgun.net

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp fakültesi öğretim üyelerinin yaşadığı sorunları ortaya koymak için bir anket çalışması yaptı. 400'e yakın akademisyenin katıldığı çalışmaya göre, bir öğretim üyesine düşen uzmanlık öğrencisi sayısı ortalama 5,5. Bazı anabilim dallarında öğretim üyesi başına 65 uzmanlık öğrencisi düştüğü, tıp fakültelerindeki öğrenci sayısının fazla olduğu dikkat çeken ankette, çalışmaya katılan dört öğretim üyesinden 3'ünün pratik eğitimdeki öğrenci sayısını gereğinden fazla bulduğunu gösterdi. Çalışmada ankete katılan öğretim üyelerinin yarısından fazlasının eğitim dışındaki çalışma koşullarının yoğunluğu nedeniyle işleriyle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini de gösterdi.

HASTA YOĞUNLUĞU

TTB'nin anketine 295'i kamu üniversitesinde, 53'ü vakıf üniversitesinde ve 22'si eğitim araştırma hastanesi/şehir hastanesinde, 21'i de özel üniversite ve hastanede çalışan öğretim üyeleri katıldı. Anketten öne çıkan bazı başlıklar özetle şöyle:

• “Bulunduğunuz tıp fakültesinde pratik eğitim verilen öğrenci sayısı hakkında görüşleriniz nasıl?” sorusuna katılımcıların yüzde 74'ü “eğitimin niteliğini etkileyecek ölçüde fazla” yanıtını verdi.

• “Bulunduğunuz anabilim/bilim dalında bir öğretim üyesi ortalama kaç uzmanlık öğrencisiyle ilgileniyor?” sorusuna gelen yanıtlara göre, bir öğretim üyesine düşen uzmanlık öğrencisi sayısı ortalama 5,5. Bazı anabilim dallarında ise öğretim üyesi başına 65 uzmanlık öğrencisi düşüyor.

• “Eğitim dışındaki çalışma koşullarınızın yoğunluğu nedeniyle hastalarınızla veya işinizle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 55'i “evet” yanıtını verdi. Ankete katılan öğretim üyelerinin yarısından fazlası, eğitim dışındaki çalışma koşullarının yoğunluğu nedeniyle işleriyle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini söyledi.

• “Hasta yoğunluğu, öğretim üyeleri için de bir sorun mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 74'ü “evet” yanıtını verdi.

• “Kendinizi idare tarafından baskı altında hissediyor musunuz?” sorusuna yüzde 43'ü “evet’’ dedi.

• “Sizce yaptığınız iş ekonomik açıdan tatmin edici mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 85'i “hayır” yanıtını verdi.

• Ankete katılan 10 öğretim üyesinden 8'i, bilimsel çalışmalarının desteklenmediğini belirtti. Ankete katılan öğretim üyelerinin yarısı, bilimsel araştırma için özerk hissetmediğini söyledi.

ÖZGÜR DEĞİLİZ

• “Performans sistemi ile ücretlendirme, eğitim ve bilimsel çalışmalarınıza engel oluşturuyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 73'ü "evet" dedi.

• “Emeklilik ikramiyesi ve maaşı, beklentilerinize uygun mu?” sorusuna yüzde 95'i "hayır” yanıtını verdi.

• Ankete katılan 10 öğretim üyesinin 6'sı çalışırken yeterince özgür hissetmiyor.

• “Türkiye'deki öğretim üyesi atamalarında liyakat aranıyor mu?” sorusuna ise yüzde 83'ü “hayır” yanıtını verdi.

∗∗∗

SAĞLIK HİZMETLERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

TTB, yaptığı açıklamada ‘‘Öğretim üyelerinin üzerindeki siyasal, ekonomik, çalışma yükü gibi baskıların en aza indirilmesi sağlıklı bir gelecek için zorunludur. Bu baskı, hem eğitim niteliğini düşürmekte hem de sağlık hizmetlerinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı bir gelecek için öğretim üyelerinin çalışma koşulları düzeltilmelidir’’ ifadelerine yer verdi.

128 TIP FAKÜLTESİ BULUNUYOR

Türkiye, Avrupa’da en çok tıp fakültesi olan ülke konumunda. Avrupa’da nüfusça Türkiye’ye yakın ülkeler olan İngiltere ve İrlanda’da toplam 61, Fransa’da 54, İspanya’da 44, İtalya’da 47 ve nüfusu yaklaşık aynı olan Almanya’da ise sadece 43 tıp fakültesi bulunurken, ülkemizde ise 128 tıp fakültesi bulunuyor. Bunların 91’i devlet, 37’si vakıf üniversitesi.