birgün

26° AZ BULUTLU

GÜNCEL 14.11.2019 11:26

TMMOB: Çorlu tren katliamı ailelerinin adalet arayışının yanındayız

TMMOB: Çorlu tren katliamı ailelerinin adalet arayışının yanındayız

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bir basın açıklaması yayınlayarak Çorlu tren katliamı ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Çorlu Tren Katliamı Aileleri tarafından adalet arayışının parçası olarak faciaya ilişkin Bilirkişi Raporu'nu hazırlayan mühendislerin disiplin soruşturmasının yapılması talep edilmişti.

Talebin ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 'Çorlu tren katliamı ailelerinin yanındayız' başlıklı bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamı hafızalarımızdaki ve yüreğimizdeki tazeliğini korumaktadır. Facianın ardından gerek Bakanlık ve TCDD yetkililerinin vurdumduymazlığı, gerekse mahkeme sürecinde yaşananlar, ailelerin yaşadığı acıları derinleştirdiği gibi, facianın nedenlerinin aydınlatılması ve sorumlularının yargılanması konusundaki beklenti ve umutlarımızı kırmıştır.

Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, üst düzey yetkili ve bürokratlar dosya dışında bırakılmış, kazayı araştırmak için oluşturulan bilirkişi heyetindeki bazı isimlerin kazadan sorumlu şirketle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Bilirkişi Heyeti’nin gerçek sorumluları gizlemeyi amaçlayan raporu ve mahkeme sürecinde yaşananlar, adalete olan güveni sarsmaktadır.

Kazanın örtbas edilmesine karşı mücadele veren acılı ailelerin talepleri siyasal iktidar ve adli makamlar tarafından göz ardı edilmektedir. Tüm engellemelere rağmen kazanın tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılması ve sorumluların yargılanması için Çorlu Tren Katliamı Ailelerinin yürüttüğü kararlı mücadele, tüm Türkiye için örnek teşkil etmektedir.

Aileler tarafından sürdürülen adalet arayışının bir parçası olarak, 13 Kasım 2019 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz önünde gerçekleştirilen basın açıklaması ile Bilirkişi Raporunda imzası bulunan TMMOB üyeleri hakkında gerekli disiplin soruşturması açılarak, meslekten yasaklanmaları talep edilmiştir.

Bilindiği gibi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 63. Maddesi’ne göre Ceza Davaları için bilirkişiyi atama yetkisi soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısına, kovuşturma evresinde ise hâkim veya mahkemeye aittir. Bilirkişilik Kanunu’na göre de “bilirkişilerin” sicilleri, doğrudan Adalet Bakanlığına bağlı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından tutulmaktadır. Birliğimizin tüm eleştirilerine rağmen yasada yer alan bu durum, ne yazık ki bilirkişilerin kamusal ve tarafsız niteliğine gölge düşürmektedir. TMMOB ve bağlı odalarının bilirkişilerin görevlendirilmesi ve sicil kayıtlarının tutulması konusunda bir yetkisi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte ilgili meslek odalarımız mahkeme tarafından talep edilsin ya da edilmesin, kamuoyunu aydınlatma sorumluluğu gereği bilimsel rapor ve görüşler hazırlamaktadır. Çorlu Tren Faciasıyla ilgili de çok sayıda meslek odamızın bilimsel-teknik raporu bulunmaktadır.

Aileler tarafından dile getirilen “Bilirkişi Raporu’nda imzası bulunan üyeler hakkında disiplin soruşturulması” talebi son derece meşru ve insani bir taleptir. Zira “meslek disiplinini ve ahlakını korumak” TMMOB’nin yasal görevidir. Mesleğini ve görevini bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka ve üçüncü şahıslara zarar verenler TMMOB Disiplin Yönetmeliği tarafından en ağır biçimde cezalandırılırlar. Söz konusu Bilirkişi Heyeti’nde bulunan isimlerle ilgili olarak üyesi oldukları meslek odaları tarafından disiplin süreçleri daha önceden başlatılmış ve hâlihazırda devam etmektedir.

TMMOB ve bağlı odaları olarak facianın yaşandığı andan itibaren olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılması, sorumluların cezalandırılması ve son yıllarda giderek artan bu faciaların bir daha yaşanmaması için çok sayıda rapor ve görüş açıkladık. Bölgede bulunan İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla, mahkeme süreçlerinin her aşamasında aileler ve avukatları ile dayanışma içerisinde bulunduk.

Bundan sonraki süreçte de adaletin sağlanması için mücadelemize ve ailelerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha duyurur, bu vesileyle tüm duyarlı kamuoyunu Çorlu Tren Faciasının 10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek dördüncü duruşmasına katılmaya davet ederiz."

NE OLMUŞTU?

25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamı davasında, aileler 5 bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunarak, ilgili kişilerin TCDD ile ticari faaliyetleri bulunduğunu ve konu ile ilgili bilirkişilik vasfı olmadan dosyada görev aldıklarını iddia etmişti.

Tren katliamının aileleri bir basın açıklaması düzenleyerek "Kaza' sonrasında başlatılan soruşturma dosyasında aldırılan 08/10/2018 tarihli bilirkişi heyet raporunda, tamamen subjektif değerlendirme ile olayda asli sorumluluğu bulunan TCDD yetkililerine hiçbir kusur atfedilmemiş, olayın meydana gelmesinde, sadece, TCDD’nin alt kademelerinde çalışan dört personelin 'asli kusurlu' olduğu belirtilmiş; soruşturma dosyasında da, bilirkişi raporu temel alınarak, diğer TCDD yetkilileri hakkında takipsizlik kararı verilmiştir.

Aynı zamanda mühendislik mesleğine sahip olan ilgili bilirkişiler, bu görevlerini yerine getirirken 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davrandıklarından, bilirkişiler hakkında gerekli disiplin soruşturması açılarak, meslekten yasaklanmaları gerekmektedir. Bu nedenlerle, bugün, adalet arayışımızın bir parçası olarak, ilgili bilirkişileri, TMMOB’a bağlı ilgili meslek odalarına şikayet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

cukurda-defineci-avi-540867-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız