TMMOB’un düzenlediği Kamucu Politikalar Sempozyumu başladı. TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumun ilk oturumunda Korkut Boratav ve Baki Remzi Suiçmez yer aldı

TMMOB'dan Kamucu Politikalar Sempozyumu: Devlet kamusal olanla savaş içinde

İSMAİL ARI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) düzenlediği Kamucu Politikalar Sempozyumu İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Teoman Öztürk Salonu’nda başladı. İki gün sürecek sempozyumda kamu kavramı ekonomik, sosyal ve idari boyutlarıyla tartışılıyor.

Sempozyumun açılış konuşması yapan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “Birlik olarak özelleştirme uygulamalarına karşı binlerce dava açtık, çok sayıda bilimsel etkinlik düzenledik ve kitlesel kampanyalar düzenledik. Mücadelemiz, özelleştirme uygulamalarını durduramasa da sürecin bütünüyle yağmaya dönüşmesine engel oldu” diye konuştu.

KAYNAK AKTARDILAR

TMMOB Başkanı Koramaz büyük mücadeleler verdiklerinin altını çizerek şunları söyledi:

“TMMOB olarak kamusal mal ve hizmetlerin sermaye kesimlerine peşkeş çekilmesini önleyebilmek için büyük mücadeleler verdik. Son 17 yılda özelleştirmeler yoluyla yandaş sermaye kesimlerine büyük çaplı kaynak aktarımları yaşanırken emekçi ve yoksul kesimlerin kamusal hizmetlere erişimi kısıtlandı. Sosyal devlet anlayışı yerine parti ilişkileri eliyle örülen yardım ağları ön plana çıktı

Bugün içinde yaşadığımız tek adam rejimi ve inşa edilen parti devleti anlayışı, kamuyla örtüşen devlet anlayışının adeta tersyüz edilmiş biçimidir. Bugün ülkemizde devlet, kamuyla ve kamusal olanla adeta savaş halinde olan bir devlettir.”

MÜCADELE VERİLİYOR

Sempozyumun Makina Mühendisleri Odası Başkanı (MMO) Yunus Yener'in yönetimindeki açılış oturumunda, Baki Remzi Suiçmez "Kamucu Politikalar ve TMMOB", Korkut Boratav "Türkiye'de Kamucu Politikaların Analizi" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Korkut Boratav TMMOB’nin “özelleştirme karşıtı savaşın son temsilcisi” olduğunu vurgulayarak, “TMMOB program ve bildirilerine Türkiye’nin tüm sorunlarını alıyor ve dile getiriyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) , kamu hizmetlerinin sağlıkta özelleştirilmesine karşı mücadele veriyor. Eğitim alanında piyasacı eğitim ve özelleştirme karşıtı mücadeleyi temsil eden de sendikalardır. Üstelik sadece kamusal eğitimi değil, bilimsel eğitimi de onlar savunuyor” diye konuştu. Boratav, burjuvazinin en yoz ve faşist kanadının iktidarda olduğunu da sözlerine ekledi.