TMMOB İzmir, Konak Belediyesi tarafından kamuoyunda Zorlu Konak Projesi olarak bilinen projeye verilen tadilat ruhsatının iptal edilmesi için Konak Belediyesi’ne çağrı yaparak, projeye yönelik itiraz dilekçelerini belediyeye teslim etti.

TMMOB’dan Konak Belediyesi’ne yerinde çağrı: Zorlama gökdelene hayır

BİRGÜN EGE

Zorlu Holding tarafından İzmir'in merkezinde yapılmak istenen ve tepkiler üzerine geri çekilen gökdelen projesi yeniden gündeme geldi. Belediyeler, yüksekliği 146 metreden 134 metreye düşürerek projeye onay verdi. Kararlar askıya çıkarılırken, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), projeye karşı çıktıklarını bir kez daha Konak Belediyesi binası önünde dile getirdi.

Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasını TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir okurken, açıklamanın ardından üyeler Konak Belediyesi’ne söz konusu gökdelen projesinin ruhsatının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçelerini teslim etti.

Projenin şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğunun altını çizen TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, “Planlar arasında uyumsuzluk olmasına rağmen mevzuata aykırı şekilde 2018 yılında ruhsatlandırılan; kamuya ait yolların proje alanına dahil edildiği, yüksekliği Büyükşehir Belediyesi tarafından 84 metreyle sınırlandırılmasına rağmen ruhsatı iptal edilmeyerek Konak Belediyesi tarafından 146 metreden 134 metre olarak yeniden verilen ruhsat kamuoyu ve meslek odalarının karşı çıkışlarına rağmen yapımı diretilen, kamu yararını gözetmek yerine sermayenin çıkarlarının korunduğunu düşündüğümüz bu yapı planlamasına itiraz ediyoruz. İtiraz eden vatandaşlar olarak dilekçelerimizi hazırladık, dilekçelerimizi 2 arkadaşımız Konak Belediye’sine teslim edecek. Tekrarlıyoruz; zorlama gökdelene hayır! Zorlama gökdelen, bu kentin kalbine saplanan bir hançerdir. Bu kararın iptal edilmesi, inşaatın durdurulması gerekmektedir” diye konuştu.