TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman alanı vasfından çıkarılan bölgelerle ilgili, açıklama yaptı. TMMOB'ın açıklamasında, "Orman alanı vasfından çıkartılan alanların yakın çevresinde orman alanı, konut yerleşkeleri ve tarımsal alanlar bulunur iken söz konusu alanlara herhangi bir ağaçlandırma çalışması yapılmadan direkt hazineye devir yoluyla vasfının değiştirilmesi kabul edilemez” denildi.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu'ndan ormanların imara açılmasına tepki

Abidin YAĞMUR

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman alanı vasfından çıkarılan bölgelerle ilgili görüşlerini paylaştı. TMMOB açıklamasında, “Orman alanı vasfından çıkartılan alanların yakın çevresinde orman alanı, konut yerleşkeleri ve tarımsal alanlar bulunur iken söz konusu alanlara herhangi bir ağaçlandırma çalışması yapılmadan direkt hazineye devir yoluyla vasfının değiştirilmesi kabul edilemez” denildi.

Aralarında Mersin’in de olduğu birçok yerde orman alanları orman vasfından çıkarılmış ve hazineye devredilmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu, orman vasfından çıkarılan ve hazineye devredilen alanlarla ilgili inceleme yaptı.

Kurulun inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar, şunları söyledi:

"Maalesef söz konusu orman vasıflı arazilerin geçmiş dönemde özellikle ilgili kurumlar tarafından korunmadığı ya da korunamadığı ve söz konusu arazilerin önemli bir kısmının amaçları dışında ( Konut alanı, depolama alanı, hayvancılık tesisi) kullanıldığı tespit edilmiştir. Orman alanı vasfından çıkartılan alanların yakın çevresinde orman alanı, konut yerleşkeleri ve tarımsal alanlar bulunur iken söz konusu alanlara herhangi bir ağaçlandırma çalışması yapılmadan direkt hazineye devir yoluyla vasfının değiştirilmesi kabul edilemez."

"İMAR BASKISI OLUŞUR"

Seyrettin Atar, "Söz konusu orman dışına çıkartılan alanlardan olan Bozön Mahallesi, Çavak Mahallesi ve Evci mahallesindeki alanlar gelecekte konut ve sanayi alanı olması muhtemel parseller olup söz konusu orman arazilerinin herhangi bir ağaçlandırma projesi yapılmadan vasfının değiştirilip hazineye devrinin gelecekte söz konusu bölgelerde imar beklentisi oluşturacağı, nüfus ve yapılaşma yoğunluğunda artış yaşanarak çevresinde ve kentimizin diğer orman parsellerine tehdit edebilme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"MERSİN’İN ORMAN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULUR"

Atar, orman arazilerinin korunması ve çoğaltılması politikalarında birey ölçeğinde faydanın değil toplum faydasının tercih edilmesi gerektiğini belirterek “Nihayetinde Orman vasfından çıkarılma gibi kararlar kentimizin diğer orman bütünlüğünün de gelecekte tehlike altında olabileceği kaygısı ve riski ortaya çıkmaktadır” dedi.