TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, Türkiye’nin son 20 yılına sanayisizleşmenin damga vurduğunu bildirerek, ”En büyük sanayi kuruluşları listesinde AKP döneminde kurulan tek bir sanayi kuruluşuna rastlamıyoruz” dedi

TMMOB Sanayi Kongresi 2019: Son 20 yıl sanayisizleşme dönemi

Birgün/Ankara

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde düzenlenen sanayi kongrelerinin 22’ncisi bugün Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda başladı. “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” ana temasıyla toplanan kongrenin açılış konuşmalarını MMO Başkanı Yunus Yener, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay yaptı.

MMO Başkanı Yunus Yener, sanayi politikaları ile ekonomik gelişme ve kalkınma arasındaki bağların çok güçlü olduğuna dikkati çektiği konuşmasında, ekonomik gelişmenin baş aktörünün, bütün girdileri ve enerji, tarım, gıda, ulaşım gibi birçok bağlantıları ile birlikte sanayi olduğunu söyledi.

Barınma, eğitim, gıda, sağlık, ulaşım, hukuk, çevre, kültür gibi birçok konunun bu büyük dönüşümün içinde yer aldığını belirten Yener, “Sanayileşme uzun erimli bir modernleşme, demokratikleşme ve toplumsal kalkınma öyküsüdür, böyle ele alınmak durumundadır” dedi.

SANAYİ RAFA KALDIRILDI

Sanayinin rafa kaldırıldığını, sanayileşme iddialarının geçmişte kaldığını belirten Yener, şunları söyledi:

“Bu gerçeği makroekonomik ve sosyal göstergelerde görebiliyoruz. Bu göstergelerdeki değişimlerin ortaya koyduğu sonuç; üretim alanlarının tahrip edildiği, dış tasarruflara dayalı, finansal spekülasyon ve şişirilmiş değerler sistemini baz alan inşaat/beton odaklı büyüme yaklaşımı ile ülkemizin sanayileşme olanaklarından gün geçtikçe uzaklaştığıdır.”

Mühendislerin bu durumun en somut yansımalarını yaşadığını, mühendisler arasında işsizlik oranının yüzde 10’u aştığını da bildiren Yener, son iki yılda 18 bin mühendisin işsiz kaldığını söyledi.

SANAYİ YATIRIMLARI DURDU

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da Sanayi Kongresi’nin, 57 yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin takipçisi olma özelliğini taşıdığını hatırlattı. “Bu serüvenin son 20 yıllık dönemi sanayileşme kavramıyla değil, sanayisizleşme kavramıyla özdeşleşmiş durumda” diyen Koramaz, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinin büyük bir bölümü özelleştirilen eski KİT’lerden, 1930’lu yıllardan itibaren devlet teşvikiyle kurulan sanayi kuruluşlarından ve doğrudan dış yatırımlardan oluşmaktadır. Bu listede AKP döneminde kurulan tek bir sanayi kuruluşuna bile rastlamıyoruz. Türkiye’nin en zengin insanları listesine baktığımızda ise bunları büyük bir çoğunluğunun AKP döneminde, özellikle inşaat ve gayrimenkul işleriyle yükselişe geçen isimlerden oluştuğunu görüyoruz.

Son 20 yılda ülkede sanayi yatırımları durmuş, tüm zenginlik hizmet, finans, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine aktarılmıştır. Dışarıdan gelen sıcak para ile şişen rant ekonomisi, bazı yıllarda suni bir ekonomik büyüme yaratsa da bu büyüme kalıcı bir istihdam yaratamamıştır. Bu sürecin bizi getirdiği nokta, yabancı hakimiyetinin ve dışa bağımlılığın pekişmesi, yüksek işsizlik, yüksek borçlanma, yüksek cari açık, yüksek enflasyon, yüksek faiz ödemeleri ve ekonomik çöküş oldu. Bugün içinde bulunduğumuz sosyo ekonomik bunalımda bu çarpık ekonomik yapının bir sonucudur.”

Kongrenin açılış oturumunda Prof. Dr. Korkut Boratav da Küresel Eğilimler ve Gelecek başlıklı bir sunuş yaptı.