birgün

14° SİSLİ

GÜNCEL 07.12.2017 12:34

TMMOB Sanayi Kongresi yarın başlıyor

TMMOB Sanayi Kongresi yarın başlıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, 8 Aralık Cuma günü Ankara'da İMO Teoman Öztürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

8 Aralık Cuma günü 9.30'da MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak kongre, 9 Aralık Cumartesi günü de devam edecek.

Prof. Dr. Korkut Boratav'ın oturum başkanı olarak "Küresel Eğilimler ve Türkiye" başlıklı oturumda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Mustafa Sönmez ve Prof. Dr. Aziz Konukman konuşmacı olarak yerini alacak.

Prof. Dr. Fikret ŞENSES, Doç. Dr. Ebru VOYVODA, Yrd. Doç. Dr. Özlem ALBAYRAK ve Oğuz TÜRKYILMAZ "Büyüme, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Teşvikler" başlıklı oturumda konuşacak.

Sanayinin genel sorunları, "İstihdam, Finansman ve Mekan" maddeleri altında S. Melih Şahin, Dr. Cevat Yıldırım, Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız, Prof. Dr. Gülay Toksöz, Gülay Dinçel ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel tarafından tartışılacak.

Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilecek 4 oturumda ise "ODA ALAN ARAŞTIRMALARI MÜHENDİSLER: FABRİKA, TOPLUMSAL YAŞAM VE KENT", "ODA ARAŞTIRMA VE RAPORLARININ SUNUMLARI", "TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK" ve "SANAYİLEŞME, KALKINMA VE MÜHENDİSLER" başlıklarında tartışılacak.

Kongrenin iki günlük programı şöyle:

08 ARALIK/1.GÜN

09:00 – 09:30 Kayıt

09.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları

Ali Ekber ÇAKAR / MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Konuk Konuşmacılar

10.30 – 10.45 Ara

10.45 – 12.45 AÇILIŞ OTURUMU: KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut BORATAV

Küresel Kapitalizmin Tasarımında Yeni Eğilimler

Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

Sermaye Birikiminde İstikrarsızlığın Kaynakları

Mustafa SÖNMEZ

Ekonomideki Güncel Tehlike: Kamu Maliyesi

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

12.45 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 15.45 I. OTURUM: BÜYÜME, İSTİHDAM, GELİR DAĞILIMI VE TEŞVİKLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret ŞENSES

Dünyada ve Türkiye'de Sanayisizleşme Eğilimleri, Büyüme Dinamikleri

Doç. Dr. Ebru VOYVODA

Yeni Milli Gelir Serisi'nin Sorunları ve Türkiye'nin Büyüme Tercihleri

Yrd. Doç. Dr. Özlem ALBAYRAK

Bir Dönemin Enerji Politikaları

Oğuz TÜRKYILMAZ

15.45 – 16.00 Ara

16.00 – 17.45 II. Oturum: SANAYİNİN GENEL SORUNLARI: İSTİHDAM, FİNANSMAN VE MEKAN

Oturum Başkanı: S. Melih ŞAHİN

Sanayi-İstihdam İlişkisi

Dr. Cevat YILDIRIM

İmalat Sanayi İstihdamında Kayıt Dışılık ve Ücretlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi

Doç. Dr. Emel MEMİŞ PARMAKSIZ, Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

Sanayide Teknolojik Dönüşüm: Tek Kısıt Finansman Mı?

Gülay DİNÇEL

Sanayinin Mekansal Dağılımı

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

09 ARALIK/2.GÜN

10.00 – 11.15 I. OTURUM: ODA ALAN ARAŞTIRMALARI MÜHENDİSLER: FABRİKA, TOPLUMSAL YAŞAM VE KENT

Oturum Başkanı: Yunus YENER

Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması

Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

Tartışmacılar: Kaya GÜVENÇ, Doç. Dr. Serdal BAHÇE,

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

11.15 – 11.30 Ara

11.30 – 12.45 II. OTURUM: ODA ARAŞTIRMA VE RAPORLARININ SUNUMLARI

Oturum Başkanı: Osman SERTER

MMO Raporları: Makina İmalat Raporu, OSB Raporu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri

Yavuz BAYÜLKEN

Gıda Sanayi ve Mühendisler

TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu

12.45 – 13.30 Yemek

13.30 – 15.30 III. OTURUM: TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK

Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR

Büyük Durgunluk Sürerken Endüstri 4.0

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Mühendisler ve Toplum Kalkınması

Prof. Dr. Metin DURGUT

Türkiye’nin AR-GE Harcamaları ve AR-GE Merkezleri

A. Selçuk SOYLU

15.30 – 15.45 Ara

15.45 – 17.45 IV. OTURUM: SANAYİLEŞME, KALKINMA VE MÜHENDİSLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

Kalkınamayan Türkiye’de Mühendisler

Emin KORAMAZ

Sanayisizleşen ve Mühendissizleşen Türkiye

Doç. Dr. Serdal BAHÇE

Yeni Bir Kalkınma - Sanayileşme

Paradigmasına İhtiyacımız Var!

Dinçer METE

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol